RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
          
DISTRICT LEEUWARDEN
OVERZICHT LANDGROEP MENALDUMADEEL


Algemene informatie.

Helaas nog geen informatie overgezet/ontvangen/verwerkt.

Voormalige commandanten.
Voor zover bekend.
Groep G.Cdt. Owmr. Zijlstra W. 1947 ? tot 1948 ?
Groep G.Cdt. Owmr. Nijboer W. 1949 ? tot 1950 ?
Groep G.Cdt. Adj. Deij A. 1958 ? tot 1-5-1961
Groep G.Cdt. Adj. Krol S. 1-7-1961 tot 1972 ?
Groep G.Cdt. Adj. Roorda D. 1-6-1976 tot 1983 ?
Groep G.Cdt. Adj. Adema W.(Wabe) 1986 tot 1990
Groep G.Cdt. Adj. Oenema K.H. 1992 ? tot 1992. ?
             
P/R Menaldum P/R Cdt. Owmr. Reitsma B. 21-5-1963 tot 9-11-1968
P/R Berlikum P/R Cdt. WmrI. Westra 1970 ? tot 1970 ?
P/R Dronrijp P/R Cdt.   ? ? tot ?
P/R Marssum P/R Cdt. Owmr. Lubberts K. 1970 ? tot 1970 ?
P/R Beetgum P/R Cdt. WmrI. de Jong O.J. 1970 ? tot 1970 ?
P/R Het Bildt P/R Cdt.   ? ? tot ?
P/R St. Jacobiparochie P/R Cdt.   ? ? tot ?
P/R Oude Bildtzijl P/R Cdt.   ? ? tot ?
We willen graag dit overzicht zo compleet mogelijk maken.
Heb jij nog aanvullende gegevens geef deze dan even door via info@rijkspolitie.org

Enkele groepsfoto's.
Personeel Menaldumadeel1990 wa (V)
Personeel groep Menaldumadeel bij het afscheid van Adjdant Wabe Adema in 1990.

Posten en Rayons.

P/R Menaldum gem. Menaldumadeel 1949 tot 1994
P/R Berlikum gem. Menaldumadeel 1949 tot 1994
P/R Dronrijp gem. Menaldumadeel 1949 tot 1994
P/R Marssum gem. Menaldumadeel 1949 tot 1994
P/R Beetgum gem. Menaldumadeel 1949 ± 1977?
P/R Het Bildt te St. Annaparochie 1980 tot 1994
P/R St. Jacobiparochie gem. Het Bildt 1980 tot 1994
P/R Oude Bildtzijl gem. Het Bildt 1980 tot 1994
Opmerkingen / aanvullingen info@rijkspolitie.org

Adressen van bureaus.
Groepsbureau Gemeentehuis Menaldum 1950 ? ± 1963 ?
Groepsbureau Orixmasingel 8 Menaldum 1967 ? ± 1970 ?
Groepsbureau Orixmasingel 128 Menaldum 1972 ? ± 1972 ?
Groepsbureau Orixmasingel 12 Menaldum 1977 ? ± 1992 ?
         
P/R Menaldum ?      
P/R Berlikum ?      
P/R Dronrijp ?      
P/R Marssum ?      
P/R Beetgum ?      
P/R Het Bildt te St. Annaparochie ?      
P/R St. Jacobiparochie ?      
P/R Oude Bildtzijl ?      
Opmerkingen / aanvullingen info@rijkspolitie.org

Foto's van bureaus.
Helaas nog geen foto's ontvangen / verwerkt.

Naar het prikbord van deze groep.Zoekhulp
Er staan op onze site al meer dan 1500 artikelen waarvan sommige ook nog met meerdere pagina’s. Als je iets specifieks zoek is het natuurlijk niet te doen om al die documenten even na te lopen. Daarom deze leeswijzer / zoekhulp.
Vervolg zoekhulp....
Ga naar boven