RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
          
DISTRICT LEEUWARDEN
OVERZICHT LANDGROEP MENALDUMADEEL


Algemene informatie.

Helaas nog geen informatie overgezet/ontvangen/verwerkt.

Voormalige commandanten.
Voor zover bekend.
Groep G.Cdt. Owmr. Zijlstra W. 1947 ? tot 1948 ?
Groep G.Cdt. Owmr. Nijboer W. 1949 ? tot 1950 ?
Groep G.Cdt. Adj. Deij A. 1958 ? tot 1-5-1961
Groep G.Cdt. Adj. Krol S. 1-7-1961 tot 1972 ?
Groep G.Cdt. Adj. Roorda D. 1-6-1976 tot 1983 ?
Groep G.Cdt. Adj. Adema W.(Wabe) 1986 tot 1990
Groep G.Cdt. Adj. Oenema K.H. 1992 ? tot 1992. ?
             
P/R Menaldum P/R Cdt. Owmr. Reitsma B. 21-5-1963 tot 9-11-1968
P/R Berlikum P/R Cdt. WmrI. Westra 1970 ? tot 1970 ?
P/R Dronrijp P/R Cdt.   ? ? tot ?
P/R Marssum P/R Cdt. Owmr. Lubberts K. 1970 ? tot 1970 ?
P/R Beetgum P/R Cdt. WmrI. de Jong O.J. 1970 ? tot 1970 ?
P/R Het Bildt P/R Cdt.   ? ? tot ?
P/R St. Jacobiparochie P/R Cdt.   ? ? tot ?
P/R Oude Bildtzijl P/R Cdt.   ? ? tot ?
We willen graag dit overzicht zo compleet mogelijk maken.
Heb jij nog aanvullende gegevens geef deze dan even door via info@rijkspolitie.org

Enkele groepsfoto's.
Personeel Menaldumadeel1990 wa (V)
Personeel groep Menaldumadeel bij het afscheid van Adjdant Wabe Adema in 1990.

Posten en Rayons.

P/R Menaldum gem. Menaldumadeel 1949 tot 1994
P/R Berlikum gem. Menaldumadeel 1949 tot 1994
P/R Dronrijp gem. Menaldumadeel 1949 tot 1994
P/R Marssum gem. Menaldumadeel 1949 tot 1994
P/R Beetgum gem. Menaldumadeel 1949 ± 1977?
P/R Het Bildt te St. Annaparochie 1980 tot 1994
P/R St. Jacobiparochie gem. Het Bildt 1980 tot 1994
P/R Oude Bildtzijl gem. Het Bildt 1980 tot 1994
Opmerkingen / aanvullingen info@rijkspolitie.org

Adressen van bureaus.
Groepsbureau Gemeentehuis Menaldum 1950 ? ± 1963 ?
Groepsbureau Orixmasingel 8 Menaldum 1967 ? ± 1970 ?
Groepsbureau Orixmasingel 128 Menaldum 1972 ? ± 1972 ?
Groepsbureau Orixmasingel 12 Menaldum 1977 ? ± 1992 ?
         
P/R Menaldum ?      
P/R Berlikum ?      
P/R Dronrijp ?      
P/R Marssum ?      
P/R Beetgum ?      
P/R Het Bildt te St. Annaparochie ?      
P/R St. Jacobiparochie ?      
P/R Oude Bildtzijl ?      
Opmerkingen / aanvullingen info@rijkspolitie.org

Foto's van bureaus.
Helaas nog geen foto's ontvangen / verwerkt.

Naar het prikbord van deze groep.