Welkom op de website Rijkspolitie.orgLogo kop RP 82 (VV)De website over de historie van het voormalige Korps Rijkspolitie. 1945 - 1994. Met overzichten van alle groepen / onderdelen.
RP poster 9 (2)(7K)De menu structuur van deze site is zoveel mogelijk gebaseerd op de vroegere indeling van het Korps Rijkspolitie. In verband met het grote aantal districten dat er door allerlei organisatie en reorganisaties is geweest hebben we het land wel moeten verdelen in Noord- Oost-, West- en Zuid-Nederland, waarbij de Districten en landgroepen in alfabetische volgorde vermeld zijn. Veel plezier op onze site!!


Deze website bestaat sinds juni 2007 en is een initiatief van oud-leden van de voormalige Verkeersgroep Rijkspolitie Nijmegen Hans Baars en Theo Scholte.
rp verkeers pet(7K)De site is bedoeld om de herinneringen aan het Korps Rijkspolitie in leven te houden voor alle oud-medewerkers van dit Korps en andere geïnteresseerden
. Lees verder