RP Logo ster 82 (VV) RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMEEN
LIEF EN LEED OUD RPérsLEL RP Jan Elzinga overledenIMG(7V)  LEL RP Jan Elzinga overleden 2(7V)
Jan H.G.C.Elzinga was o.a. districtscommandant Groningen.    Bron Korpsblad 1964.