RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
VERKEERSGROEP MAASTRICHT  


RPVKG Maastricht W.J.de Boer ddj adj.jaren 60(7V)     
W.J. (Wessel Jan) de Boer,
pasfoto jaren zestig.
Uit het archief van Wessel de Boer
DIENSTSTAAT  “WESSEL JAN DE BOER “
      geb.18-1-1909 Apeldoorn
Militaire dienstplicht: 16-25 oktober 1929,  20e Regt.Inf.
Koninklijke Marechaussee: 1 mei 1930 – 18 mei 1940
  Standplaatsen: Simpelveld , Valkenburg, Spekholzerheide, Maastricht.
     1 mei 1936 – Marechaussee te voet, 2e Divisie,
     18 maart 1937 –Wachtmeester titulair te voet,2e Divisie.
Politiedienst: 1940-1945 ( Staatspolitie).
  Standplaatsen: Sluiskil,Bergen op Zoom, Middelburg.
     15 augustus 1940 Wachtmeester Marechaussee te voet,1e Div.
      1 maart 1943 -Opperwachtmeester der Staatspolitie,
       ingedeeld bij de Marechaussee (Gendarmerie) te Middelburg.
      15 mei 1945 – overplaatsing naar Maastricht
Rijkspolitie:
 
1 januari 1946,    Oppperwachtmeester,
?    Commandant Verkeersgroep Maastricht
  1 januari 1954    Benoeming Adjudant.
29 april 1963    Uitreiking Eremedaille in Goud, “Orde van Oranje Nassau”.
1 februari 1969     Eervol ontslag.

Hieronder een aantal foto's / krantenknipsels uit het archief van Wessel Jan de Boer in 1945 in dienst getreden bij de Rijkspolitie als Groepscommandant van de toen nieuwe Verkeersgroep Maastricht. Eerst als Opperwachtmeester en later adjudant. Zijn gezin woonde in het begin op de Marechaussee kazerne aan de Scharnerweg in Maastricht. Hij zou destijds de jongste adjudant van de Rijkspolitie zijn. Na zijn pensionnering in 1969 heeft hij nog jaren rijexamens afgenomen voor het CBR.

RPVKG Maastricht 1950ca(7V)Foto PB02. Verkeersgroep Maastricht ca.1950, voor de Kazerne aan de Scharnerweg.Wessel staande op de voorgrond, als opperwachtmeester, naast zijn baas, de Majoor Oor, de Districts Commandant.

RPVKG Maastricht 1950ca intocht(7V)
Foto PB03. Wessel voorop,op de motor, begeleidt een groep hoogwaardigheids bekleders ?,ergens in Zuid Limburg, rond ca.1950.

RPVKG Maastricht 1953 motor met zijspan Scharnerweg Maastricht ddj(7V)
Foto PB04. 1952. Op de motor van papa. Wessel's jongste zoon en jongste dochter (nu mijn vrouw) op de motor met zijspan. foto genomen achter de Marechaussee kazerne aan de Scharnerweg.
RPVKG Maastricht 1960 W.J.de Boer ddj adj.Wilhelmina singel Maastricht(7V)Foto PB05. 1960. Wessel de Boer op zijn kantoor aan de Wilhelminasingel.

RPVKG Maastricht 1960ca adjudanten(7V)
Foto PB07.1960?. Adjudanten van de Verkeersgroepen, bijeenkomst. Wessel zittend 2e van links.

RPVKG Maastricht 1963 Dick de Jong (1)(7V)
Foto PB08. In s’Hertogenbosch werd op 29 april 1963 aan Wessel Jan de Boer,adjudant der Rijkspolitie, Commandant van de Verkeersgroep Maastricht ,de Eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau uitgereikt door Kolonel Oor, Territoriaal Inspecteur van de Rijkspolitie in Nederland.

RPVKG Maastricht 1963 Dick de Jong (2)(7V)
Foto PB09. s’Hertogenbosch ,29 april 1963. De gedecoreerden, Wessel Jan de Boer, uiterst rechts.
Wie herkent de anderen?

RPVKG Maastricht 1963 Orde van oranje Nasau W.J. de Boer(7V)
PB10.De bijbehorende oorkonde. 

Hieonder krantenknipsels van 16 januari 1969,uit het Limburgs Dagblad ter gelegenheid van zijn pensionering.
RPVKG Maastricht 1969 de Boer ddj ddj(7V)
PB11.

RPVKG Maastricht 1969 W.J. de Boer ddj(7V)  
PB12
  RPVKG Maastricht 1969 W.J. de Boer ddj (2)(7V)
PB13


RPVKG Maastricht 1969 W.J. de Boer ddj (1)(7V)
PB14


 Naar >   overzicht artikelen Verkeersgroep Maastricht