RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
RIJKSPOLITIE ALGEMEEN

 DE HISTORIE VAN HET VERKEERSTOEZICHT 


HVT H1 01(7V)De Afdeling Technische Ondersteuning en Ontwikkeling ATOO

De Afdeling Technische Ondersteuning en Ontwikkeling tenslotte levert indien gewenst technische ondersteuning bij alle politie acties op het gebied van verkeer, milieu, openbare orde en recherchewerkzaamheden.
Ook de zogenoemde 'slapende' diensten zoals de Bijzondere Bijstandseenheid (BEE) en het Rampen Identificatie Team (RIn worden door de ATOO technisch ondersteund. Evenals het communicatiecentrum is de ATOO een 24 uurs bedrijf dat ongeveer 2.000 maal per jaar assistentie verleent aan politie en andere opsporingsdiensten.

HVT H11 01(7V)
In maart 1984 neemt de AVD de Range Rover in gebruik. De foto toont de overdracht van twintig nieuwe wagens aan de commandant van de AVD, kolonel Vogel, door de importeur.
 
'0 Lord, help me to keep my big mouth shut,
Until I know what I’m talking about'
Zo luidde de tekst van een bordje dat hing in het vergaderzaaltje van ing. A. Blokzijl aan de Van Speykstraat in Den Haag waar de Inspectie Motormaterieel was gevestigd.

De heer Blokzijl was de enige burger in het korps, die als hoofd van de inspectie een stalbureau had. Het motormaterieel van het Korps Rijkspolitie was namelijk gestaag uitgebreid - zowel bij de Sectie Bijzondere Verkeerstaken als bij de landgroepen - tot circa 3.000 voertuigen in 1965. De Inspectie Motormateriaal, in 1952 ontstaan uit de Politie Technische Dienst, was niet alleen belast met de registratie, maar zoals de naam van deze tak van dienst al aangeeft, ook de inspectie. Het streven was alle voertuigen vijf maal per jaar aan een inspectie te onderwerpen; een streven, meer niet want ook hier was sprake van een onderbezetting. 'De uitbreiding van het wagenpark is steeds vooruit gelopen op het aantal controleurs,' liet de pijprokende Blokzijl zijn superieuren te pas en te onpas weten, maar zonder resultaat.

De technische controles werden uitgevoerd door acht controleurs die waren gestationeerd in Amsterdam, Nijmegen, Utrecht, Roermond, Breda, Dordrecht, Zwolle en Groningen. Zij waren belast met de inspectie van door de Politie Technische Dienst (PTD) uitgevoerde reparaties. De PTD had werkplaatsen in Den Bosch, Groningen, Bergen op Zoom, Delft, Amsterdam, Apeldoorn en Den Haag. Ook de door particuliere bedrijven uitgevoerde reparaties aan voertuigen vielen onder de Inspectie Motormaterieel. Niet echter alleen de reparaties en de kosten daarvan werden gecontroleerd, ook het opnemen van schade aan voertuigen, het geven van instructie over het onderhoud en het gebruik van de voertuigen en het berekenen van de exploitatiekosten behoor¬den tot de taak van de Inspectie.

 Naar > Artikelen Historie Verkeerstoezicht.