RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIERP Logo ster 82 (VV)
Voorbladen van Korpsbladen '59 - '72Van september 1959 tot augustus 1972 werd het Korpsblad Rijkspolitie uitgegeven. Op de voorpagina van deze bladen stonden foto's die bijna altijd betrekking hadden op het Korps Rijkspolitie. In dit artikel een overzicht van deze foto's met bijbehorende onderschriften.