RP Logo ster 82 (VV)AVD Logo Sticker(V)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST


GROEP MOTORSURVEILLANCE (GMS) SBV / AVD
SBV GMS 1968 bw(7V)
Bron: Brochure d.d. 1968.

Op 13 maart 1967 werd de Motorsurveillance groep (MSG) als onderdeel van de Sectie Bijzondere verkeerstaken (SBV) opgericht. Vanaf 1971 heete deze groep de groep Motorsurveillance (GMS). Eerder werd er al gebruik gemaakt van motoren maar dit vielen nog onder de Groep Bijzondere diensten.

AVD GMS 001 Start op 13 maart 1967 (VV)

Foto links. Waarschijnlijk een van de eerste foto gemaakt kort na de oprichting van de MSG op 13 maart 1967. Locatie: de Alexander Kazerne in Den Haag.

De Motorsurveillance groep was het derde onderdeel van de de SBV, de voorloper van de AVD, gevestigd op het terrein van de voormalige Alexander kazerne in Den Haag. De SAS (surveillance autosnelweg (porschegroep)) en de GBC (Groep bijzondere diensten) maakte sinds de oprichting van de SBV hier al deel van uit
De MSG maakte al snel furore. Een groep enthousiaste motorrijders die het geluk hadden van hun hobby hun werk te kunnen maken. Met intensief surveilleren wist men op de Pl9 (Hilversum - Aalsmeer) het ongevallencijfer drastisch omlaag te brengen. Deze prestatie werd ook geleverd op de beruchte "dodenweg" Breda- Tilburg en op het traject Roosendaal- Middelburg.

Dat combineren van werk en hobby kwam ook tot uiting in het formeren van een demonstratieteam. Indrukwekkende demonstraties van voertuigbeheersing en motoracrobatiek droegen bij aan de naamsbekendheid van de motorgroep en het vertrouwen in hun vakmanschap.

Misschien heeft dit er wel toe bijgedragen aan het besluit dat de MSG de zgn. begeleidingstaak kreeg opgedragen. Tot die tijd werd er voor begeleidingen gebruik gemaakt van een vast begeleidingsteam samengesteld uit motorrijders van diverse Verkeersgroepen.

AVD GMS 016 Brussel Tour de France (VV)

Foto rechts. Het AVD begeleidings detachement Tour de France bij de start in Brussel.

De begeleidingstaak behelsde de zorg voor veiligheid bij Koninklijke bezoeken, het vervoeren van buitenlandse regeringsleiders en andere zgn. VIP's. Ook het begeleiden van wielerrondes als Olympia's Tour, de Ronde van Nederland en de Amstel Gold Race behoorde vele jaren tot de activiteiten die, destijds de AVD, een goede naam bezorgen.

De taakstelling, verkeerssurveillance is in de loop van de jaren veranderd. Voor verkeerssurveillance is jaren lang nauwelijks tijd geweest. Vooral in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw was het de begeleidingstaak die voor het grootste deel beslag legde op de beschikbare uren en medewerkers.

In het bijzonder waren de grote sportevenement waaronder vele wielerrondes de grote verbruikers van de motorploeg. Iedere wielerronde werd vooruit meerdere keren gereden zodat de politieman de route volledig uit zijn hoofd kende. Er waren weliswaar kastjes zelf gemaakt waarin de route op een rol papier af te lezen was, maar soms was er in de hectiek van het verkeer en de soms toch echt wel hoge snelheden die gehaald moesten worden om die 'fietsers' voor te blijven, geen tijd de rol door te draaien. Mobilofoon verbindingen lieten het vaak afweten en TomTom bestond nog niet.

AVD GMS 035 Staatsbezoek Tito (VV)


Foto links. AVD escorte tijdens het
Staatsbezoek van President Tito van Joegoslavie aan Nederland in 1970.

Ook zijn er vele duizenden manuren gaan zitten in VIP begeleidingen met als een van de hoogte punten het half jaar waarin Nederland voorzitter van de EU was en er volop tussen de oorlogvoerende Serven, Kroaten en Bosniërs in Den Haag onderhandeld werd. Heren die met alle egards van staatslieden ontvangen werden en een half jaar later tot oorlogsmisdadiger gebombardeerd werden....

Een grote uitdaging was ook de Eurotop in Maastricht, waar het verdrag van Maastricht werd afgesloten in 1991. Iedereen die een motorrijbewijs had en wist hoe je hem zonder te vallen van de Jif (standaard) af kon krijgen, kreeg een motorpak aangetrokken en moest mee. 120 man sterk was de motorploeg op dat moment. Twee maal de normale sterkte.....

In de loop van de jaren zijn er ook motorrijders op de steunpunten gekomen, die wel surveillance als hun standaard dagtaak hadden. Dit omdat de GMS door alle assistentie aanvragen van buiten, niet aan de interne behoefte kon voldoen. Deze motorrijders zijn dan ook de eerste geweest die in 1991 aansloten bij de GMS om te ondersteunen bij de EU top. Doordat deze motorrijders hetzelfde materiaal hadden als hun GMS collega's en dezelfde opleiding, waren zij snel inzetbaar bij (VIP) begeleidingen en integreren zij probleemloos in de grotere GMS groep.


Voormalige commandanten   Voor zover bekend.
AVD GMS Cdt Vijge (Wnd) Cdt. Owmr. Bok J.A.E. 1969 ? tot 1981 ?
Cdt. Adj. Vijge B.H. 1-6-1983 tot 1993 ?
Plv.Cdt. Owmr. de Gans G. 1973 ? tot 1981 ?
Plv.Cdt. / Wnd Adj. Vijge B.H. 1981 ? tot 1-6-1983
Plv. Cdt. Adj. Tgvd Vink M. 1984 ? tot 1992 ?
Adj.Tgvd Adj. de Kraker A.J. 1992 ? tot 1993 ?

Groepsfoto('s)
AVD GMS 038 Groepsbureau Aalsmeer (VV)
Groepsfoto van de MSG kort na de oprichting voor het groepsbureau van Aalsmeer.

AVD GMS 038 De MSG van 1971 (VV)
Groepsfoto van de GMS in 1971.

Adressen van bureaus
Helaas nog geen foto's / info ontvangen / verwerkt.

Foto('s) van bureaus
Helaas nog geen foto's / info ontvangen / verwerkt.

PRIKBORD
HERINNERINGEN UIT DE OUDE SCHOENENDOOS
Deel hieronder je herinneringen van jouw tijd bij dit onderdeel met anderen. Stuur je foto's en of verhalen in. Lees hier hoe

Geplaatst op 19-12-2014
Met dank aan Kees de Hond
GMS PRB Motoren kdh 1(7V)
 
GMS PRB Motoren kdh 2(7V)
 
GMS PRB Motoren kdh 3(7V)
 
GMS PRB Motoren kdh 4(7V)
 
GMS PRB Motoren kdh 5(7V)
 
GMS PRB Motoren kdh 6(7V)
 
GMS PRB Motoren kdh 7(7V)

GMS PRB Motoren kdh 8(7V)

Geplaatst op 15-6-2013
Bron RP magazine
GMS PRB Sticker(7V)
GMS PRB Sticker (7V)
In een iets andere uitvoering als bovenstaande.

Geplaatst op
Met dank aan:
Hier kunnen jouw foto's, verhaal en of documenten staan. Stuur ze in. Hoe lees het hier

OUD NIEUWS
HERINNERINGEN UIT OUDE POLITIETIJDSCHRIFTEN
Een overzicht van artikelen uit oude politietijdschriften in het bijzonder het Politieblad, het Korpsblad en RP-magazine m.b.t. vermeld onderdeel.

Geplaatst op
Bron
 

Naar >  menu onderdelen Algemene Verkeersdienst

 Reacties en/of aanvullingen op dit artikel mail het ons. Wel graag de naam v/h artikel en/of het fotonummer vermelden.
Belangrijk. Stuur geen foto's uit boeken, facebookpagina's of websites in. Deze mogen wij niet publiceren.
Het is niet toegestaan
om foto's van deze site elders te publiceren bv op een website of facebookpagina.
 Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken. Lees hier hoe.