RP Logo ster 82 (VV)RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
DISTRICT
TILBURG
OVERZICHT LANDGROEPEN
TILBURG


Hieronder een overzicht van de Landgroepen die tot de District Tilburg hebben behoord. Er zijn in de loop der jaren heel wat groepen opgeheven, opgericht, gesplitst, samengevoegd of van naam veranderd. Het is daardoor lastig om daar een goed overzicht van te geven. In de rechterkolom hebben we geprobeerd de wijzigingen zo goed mogelijk weer te geven. Op 1 mei 1969 is het District Tilburg opgeheven. De landgroepen zijn toen toegevoegd aan het District Breda.

 Landgroep:   District:    Periode:   Bijzonderheden:         
Dit artikel is in ontwerp 

Bovenstaande lijst is met zorgvuldigheid samengesteld.  Mocht u desondanks onjuist- of onvolledigheden zien geeft dit dan a.u.b. even door via info@rijkspolitie.org.
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.


Naar >   Overzicht DistrictTilburg
Naar >
Overzicht Districten Rijkspolitie vanaf 1947