RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIERP Logo ster 82 (VV)
UIT HET ARCHIEF VAN C.M. KONING


De politieloopbaan van C.M. (Cornelis Marinus) Koning.
15 december 1944 aanstelling als hulp-Marechaussee standplaats Rijen.
VP Hoog Soeren CM.Koning14 november 1945 beëdigd als onbezoldigd rijksveldwachter.
1 september 1946 aanstelling als ambtenaar van Politie in tijdelijk dienst standplaats Rijen.
1 september 1947 aanstelling als wachtmeester der Rijkspolitie met terugwerkende kracht tot 1 september 1946 in vaste dienst standplaats Rijen.
8 november 1947 beëdigd als Rijkspolitieambtenaar.
1 september 1954 bevorderd tot wachtmeester der Rijkspolitie Ie klasse standplaats ’s-Gravemoer.
1 juli 1965. C.M.Koning van Landgroep Neede naar Veldpolitie te Hoog-Soeren.
31 oktober 1967 Uittreding i.v.m. overlijden.
Deel 1. Foto's van het Vast detachement te Hoog Soeren.
Deel 2. Documenten m.b.t. de Politieloopbaan van C.M. de Koning.
Deel 2. Foto's van het Tijdelijk Detachement te Hoog Soeren.