RP Logo ster 82 (VV)RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
LANDELIJKE ONDERDELEN VELDPOLITIE

UIT HET ARCHIEF VAN C.M. KONING


Deel 3. Foto's van het tijdelijk Jachtdetachement bijgenaamd De Vliegende Jachtbrigade Hoog Soeren van 15 augustus 1955 tot 1 april 1956.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (11)(7K)
Foto VPA01. Jan./Feb. 1956. Vlnr: J. v.d. Velden, C. Kattevilder, Th. Visser, C. Duivenvoorder, T. Collignon, Jhr. B. de Beaufort, J. Vroege, B. de Wijs, J. Castricum, M. v.Hulst (ged. zichtbaar, O. Klevringa, J. Nijland en de honden Rik, Gerda en Arno.

 Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (3)(7K)
Foto VPA02. Net terug uit het Jachtveld.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (5)(7K)
Foto VPA03. Even met ons allerbeste vriend de Pater op de foto.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (7)(7K)
Foto VPA04. De barbaren voor de gereformeerde kerk te Hoog Soeren.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (9)(7K)
Foto VPA05. In het kroondomein met Pater Göbels en oom Kees.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (27)(7K)
Foto VPA15. Door het detachement werden in totaal 86 processen-verbaal opgemaakt ter zake overtredingen van de Jachtwet en Vuurwapenwet. Vier der beruchtst staande stropers werden gegrepen, zijnde personen die de politie nog nimmer had kunnen grijpen. In totaal werden 61 geweren, 4 pistolen en 6 zware BSA luchtbuksen in beslag genomen.
Voorts klemmen, strikken voor grof en klein wild, alsmede 2 reeën, een aantal konijnen, hazen, eenden, patrijzen en fazanten.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (33)(7K)
Foto VPA19. Schuilkelder van de stropers dichtbij een voerakker.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (34)(7K)
Foto VPA20. Een van de zes voerakkers in de Imbos waar door personeel van de jachtbrigade opgravingen werden gedaan op zoek naar vuurwapens

Op deze door stropers aangelegde voerakkers verbouwde ze gewassen die als lokvoer diende voor het grofwild. Rond deze akkertjes was een stelsel van loopgraven aangebracht met schuttersputjes waar vanuit zij het wild konden schieten. In de loopgraven waren asbestkokers in de grond gegraven waar zij de wapens en munitie konden verbergen wat je moest niet in het bos met een vuurwapen betrapt worden want dan was je natuurlijk het "haasje". Er werd zelfs eens een vernuftig gebouwd repeteergeweer ontdekt dat automatisch begon te vuren als een dier een dun staaldraadje raakte die verbonden was met de trekker van het geweer.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (36)(7K)Foto VPA21. Een door stropers gegraven loopgraaf naar een voerakker in het bos.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (37)(7K)
Foto VPA22. Opgraving door Nijland in bijzijn v.d. Majoor.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (30)(7K)
Foto VPA17. Ondergrondse put in een loopgraaf rond de voerakker van de stropers waarin een karabijn verborgen was.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (25)(7K)
Foto VPA10. En in de winter van '55/'56.


Naar >  de inhoud van dit artikel
Naar > Menu artikelen Veldpolitie


 Reacties en/of aanvullingen op dit artikel mail het ons. Wel graag de naam v/h artikel en/of het fotonummer vermelden.
Belangrijk. Stuur geen foto's uit boeken, facebookpagina's of websites in. Deze mogen wij niet publiceren.
Het is niet toegestaan
om foto's van deze site elders te publiceren bv op een website of facebookpagina.
 Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken. Lees hier hoe.