RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIERP Logo ster 82 (VV)
UIT HET ARCHIEF VAN C.M. KONING


De politieloopbaan van C.M. (Cornelis Marinus) Koning.
15 december 1944 aanstelling als hulp-Marechaussee standplaats Rijen.
VP Hoog Soeren CM.Koning14 november 1945 beëdigd als onbezoldigd rijksveldwachter.
1 september 1946 aanstelling als ambtenaar van Politie in tijdelijk dienst standplaats Rijen.
1 september 1947 aanstelling als wachtmeester der Rijkspolitie met terugwerkende kracht tot 1 september 1946 in vaste dienst standplaats Rijen.
8 november 1947 beëdigd als Rijkspolitieambtenaar.
1 september 1954 bevorderd tot wachtmeester der Rijkspolitie Ie klasse standplaats ’s-Gravemoer.
1 juli 1965. C.M.Koning van Landgroep Neede naar Veldpolitie te Hoog-Soeren.
31 oktober 1967 Uittreding i.v.m. overlijden.
Deel 1. Foto's van het Vast detachement te Hoog Soeren.
Deel 2. Documenten m.b.t. de Politieloopbaan van C.M. de Koning.
Deel 2. Foto's van het Tijdelijk Detachement te Hoog Soeren.RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIERP Logo ster 82 (VV) 
         
UIT HET ARCHIEF VAN C.M. KONINGDeel 1.

Foto's van het vast Detachement Veldpolitie vanaf 15 april 1956.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (14)(7K)
Foto VPA06. De stip met duif in stelling.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (15)(7K)
Foto VPA07. De deugd in het midden en de smeer........ aan de kant.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (17)(7K)
Foto VPA08. Met de BMW er op uit.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (20)(7K)
Foto VPA9. Het hotel "Het Jachthuis" alwaar de mannen van de Vliegende Brigade waren ondergebracht met volledig pensioen voor F 7,88 p.p.p.d.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (21)(7K)
Foto VPA11. De eendenkooi te Elburg van kooiker J. ter Klooster.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (22)(7K)
Foto VPA12. In beslag genomen pistool die door verdachte  (bankwerker) zelf was gemaakt.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (23)(7K)
Foto VPA013. In beslag genomen vuurwapens. resultaat in een week.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (26)(7K)
Foto VPA14. In besla genomen karabijn.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (28)(7K)
Foto VPA16. In beslag genomen grofwildstrikken.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (31)(7K)
Foto VPA18. In beslag genomen vuurwapens en munitie bij een stroper waarvoor hij gestraft werd tot totaal 11 maanden hechtenis waarvan 2 maanden voorwaardelijk.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (43)(7K)
Foto VPA23. Surveillance in het Kroondomein Jan.1958.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (39)(7K)
Foto VPA24. De Duif met hond Breston op patrouille.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (41)(7K)
Foto VPA25. Jan. 1958. Op de uitkijk met Breston.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (42)(7K)     Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (47)(7K)
Foto VPA26. Links Leijsenaar en rechts de Duif behulpzaam met het voederen van het wild in het kroondomein tijdens de hevige sneeuwval in febr. 1958.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (45)(7K)
Foto VPA27. Knook met de Jeep en hond Breston  Feb.1958.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (48)(7K)
Foto VPA28 Tijdens de jacht op stropers In het veld waren de mannen van de jachtbrigade meestal niet in gala gekleed.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (50)(7K)
Foto VPA29 Het controleren en opmeten van in beslag genomen mistnetten die gebruikt werden om illegaal vogeltjes te vangen.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (52)(7K)
Foto VPA30

Hieronder een vijf tal foto's gemaakt tijdens de viering van het 10 jarig bestaan in 1965 van de Veldpolitie in Hoog Soeren.
Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (54)(7K)
Foto VPA31

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (60)(7K)
Foto VPA32.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (61)(7K)
Foto VPA33.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (64)(7K)
Foto VPA34.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (66)(7K)
Foto VPA35.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (68)(7K)
"Foto VPA36. De Duif aan het oefenen met een hagelgeweer.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (69)(7K)
Foto VPA37.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (70)(7K)
Foto VPA38. Links Dirk van Veldhuizen en 2e van links Wilkes.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (71)(7K)
Foto VPA39.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (72)(7K)
Foto VPA40. Controle in het bos.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (74)(7K)
Foto VPA41.Wilkes en Bronkhorst.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (75)(7K)
Foto VPA42. 1973 Links Masier en rechts Wilkes. Op markten voorlichting geven over wat de Veldpolitie zowel doet.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (76)(7K)
Foto VPA43. Wilkes en jachtopzichter Koning in Uddel

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (80)(7K)
Foto VPA45. 20-09-1984. Wilkes, Vermeulen en Schriek

 
RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIERP Logo ster 82 (VV) 
         
UIT HET ARCHIEF VAN C.M. KONINGDeel 2.

Diverse documenten m.b.t. de politieloopbaan van C.M. Koning.

Archief AC.Koning 19460401 [7W]
Archief AC.Koning 19460401 2 [7W]

Archief AC.Koning 19470113 [7W]

Archief AC.Koning 19470225 [7W]

Archief AC.Koning 19470901 [7W]

Archief AC.Koning 19470901 1 [7W]

Archief AC.Koning 19550301 [7W]

Archief AC.Koning 19550301 1 [7W]

Archief AC.Koning 19671108 [7W]
RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIERP Logo ster 82 (VV) 
         
UIT HET ARCHIEF VAN C.M. KONINGDeel 3.

Foto's van het tijdelijk Detachement Veldpolitie bijgenaamd De Vliegende Jachtbrigade Hoog Soeren van 15 augustus 1955 tot 1 april 1956.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (11)(7K)
Foto VPA01. Jan./Feb. 1956. Vlnr: J. v.d. Velden, C. Kattevilder, Th. Visser, C. Duivenvoorder, T. Collignon, Jhr. B. de Beaufort, J. Vroege, B. de Wijs, J. Castricum, M. v.Hulst (ged. zichtbaar, O. Klevringa, J. Nijland en de honden Rik, Gerda en Arno.

 Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (3)(7K)
Foto VPA02. Net terug uit het Jachtveld.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (5)(7K)
Foto VPA03. Even met ons allerbeste vriend de Pater op de foto.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (7)(7K)
Foto VPA04. De barbaren voor de gereformeerde kerk te Hoog Soeren.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (9)(7K)
Foto VPA05. In het kroondomein met Pater Göbels en oom Kees.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (27)(7K)
Foto VPA15. Door het detachement werden in totaal 86 processen-verbaal opgemaakt ter zake overtredingen van de Jachtwet en Vuurwapenwet. Vier der beruchtst staande stropers werden gegrepen, zijnde personen die de politie nog nimmer had kunnen grijpen. In totaal werden 61 geweren, 4 pistolen en 6 zware BSA luchtbuksen in beslag genomen.
Voorts klemmen, strikken voor grof en klein wild, alsmede 2 reeën, een aantal konijnen, hazen, eenden, patrijzen en fazanten.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (33)(7K)
Foto VPA19. Schuilkelder van de stropers dichtbij een voerakker.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (34)(7K)
Foto VPA20. Een van de zes voerakkers in de Imbos waar door personeel van de jachtbrigade opgravingen werden gedaan op zoek naar vuurwapens

Op deze door stropers aangelegde voerakkers verbouwde ze gewassen die als lokvoer diende voor het grofwild. Rond deze akkertjes was een stelsel van loopgraven aangebracht met schuttersputjes waar vanuit zij het wild konden schieten. In de loopgraven waren asbestkokers in de grond gegraven waar zij de wapens en munitie konden verbergen wat je moest niet in het bos met een vuurwapen betrapt worden want dan was je natuurlijk het "haasje". Er werd zelfs eens een vernuftig gebouwd repeteergeweer ontdekt dat automatisch begon te vuren als een dier een dun staaldraadje raakte die verbonden was met de trekker van het geweer.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (36)(7K)Foto VPA21. Een door stropers gegraven loopgraaf naar een voerakker in het bos.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (37)(7K)
Foto VPA22. Opgraving door Nijland in bijzijn v.d. Majoor.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (30)(7K)
Foto VPA17. Ondergrondse put in een loopgraaf rond de voerakker van de stropers waarin een karabijn verborgen was.

Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (25)(7K)
Foto VPA10. En in de winter van '55/'56.


Reacties op de hierboven getoonde foto's graag mailen naar info@rijkspolitie.org.
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.


Naar > Menu artikelen Veldpolitie