RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE 
DISTRICT FLEVOLAND
OVERZICHT DISTRICT FLEVOLAND


Algemene informatie
In 1-1-1986 is het District Flevoland opgericht met de groepen Urk en Dronten.Dit district bestond eigenlijk alleen maar in naam want het had geen eigen districtsstaf maar viel geheel onder de staf van het district Apeldoorn.

DD Flevoland oprichting(7K)e ontwikkeling van de (Rijks)politie in Flevoland.
In eerste instantie wordt de politietaak in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland verricht door het Korps Rijkspolitie van het district Apeldoorn. Als het gebied bewoond raakt, krijgen de kernen Dronten en Lelystad een eigen post. Later ontstaat de groep Flevoland, met een groepsbureau in Dronten. Als Lelystad groter wordt, verhuist het groepsbureau vervolgens daarheen.

Op 1-1-1972 wordt de gemeente Dronten opgericht, het overige gebied blijft openbaar lichaam. Ondanks het ontbreken van een gemeentelijke status krijgt dit gebied, waarin de kernen Lelystad en Almere gelegen zijn, gemeentepolitie, zodra het inwonertal boven de 25.000 komt. Op 1 januari 1978 is het zover. Het korps gemeentepolitie gaat van start en de groep Flevoland van de rijkspolitie wordt opgeheven. Tegelijkertijd wordt er een groep Dronten opgericht, want daar is nog steeds rijkspolitie.
Bij de inrichting van het nieuwe korps wordt al rekening gehouden met de splitsing tussen Lelystad en Almere. Op de dag dat Lelystad officieel een gemeente wordt - 1 januari 1980 - volgt de scheiding van de korpsen.
In 1983 bereikt ook Almere de grens van 25.000 inwoners. Op 1 januari 1984 krijgt de stad Almere de status van zelfstandige gemeente en het daarbij behorende gemeentelijk politiekorps.
Omdat Zeewolde in 1984 een gemeente wordt, bestaat het grondgebied van het Openbaar Lichaam ZIJP nog slechts uit het niet ingepolderde Markermeer en enkele stukken dijk. De politiezorg in Zeewolde wordt weer aan de rijkspolitie overgedragen. Dat leidt tot de post Zeewolde, onderdeel van de groep Dronten. De stukken dijk vallen onder de politie-instantie die daar het dichtst bij zit.
De verschillende Gemeentepolitie korpsen en Rijkspolitie groepen in Flevoland functioneren naast elkaar tot 1 januari 1993. Op die datum fuseren ze tot de regiopolitie Flevoland.
(bron, boek; Dienen in de polder, 60 jaar politie in Flevoland, pag. 33)


Overzicht landgroepen
Hieronder een overzicht met namen van Landgroepen die tot het District Flevoland hebben behoord.
Naam groep
Van   Tot Bijzonderheden
Dronten 1-1-1986
tot 1993 ? Voorheen District Apeldoorn
Urk 1-1-1986
tot 1993 ? Voorheen District Zwolle
Dit overzicht is zorgvuldig samengesteld. Mocht u desondanks onjuistheden zien geeft dit dan a.u.b. even door.

Naar > prikbord van dit onderdeel
Naar > menu artikelen District Flevoland