RP Logo ster 82 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
DISTRICT LEEUWARDEN / FRIESLAND
LANDGROEP BOLSWARD


Algemene informatie
Tot 1958 ? was er in de gemeente Bolsward een Korps Gemeentepolitie. Op 16 april 1980 zijn de groepen Hennaarderadeel en Wonseradeel opgeheven en toegevoegd aan de groep Bolsward.

Voormalige groepscommandanten Voor zover bekend.

Voormalige post en/of rayoncommandanten Voor zover bekend.

Groepsfoto('s)
GRP Bolsward 197x de Jong bw(7V)
De groep Bolsward in 197?.

Posten en Rayons
Helaas nog geen foto's / info ontvangen / verwerkt.

Adressen van bureaus
Helaas nog geen foto's / info ontvangen / verwerkt.

Foto('s) van bureaus
Helaas nog geen foto's / info ontvangen / verwerkt.

Naar > het prikbord van deze groep

 Reacties en/of aanvullingen op dit artikel mail het ons. Wel graag de naam v/h artikel en/of het fotonummer vermelden.
Belangrijk. Stuur geen foto's uit boeken, facebookpagina's of websites in. Deze mogen wij niet publiceren.
Het is niet toegestaan  om foto's van deze site elders te publiceren bv op een website of facebookpagina.
 Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken. Lees hier hoe.