RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE

 Info groep Oegstgeest. 


De bijdrage van Cees de Jongh deed mijn hart sneller kloppen. Hij is na zijn politie-tijd bij de R.V.D. gaan werken. Cees deed een oproep aan oud-collega's om aanvullingen aan te reiken. Nu ben ik niet oud en vaak van het nodige commentaar voorzien, dus ook bij deze groep. Iets uitgebreider dan gewoonlijk maar voor de webbeheerder een ramp om weer in te passen c.q. aan te passen. Enkele zaken zijn mogenlijk dubbel of anders.

Ik steek van wal;
In 1946 werd de gemeentepolitie omgezet naar rijkspolitie.
Als adjudant groepscommandant werd benoemd de heer A. Koerten. geboren 9 oktober 1907. Per 2 april 1929 aangesteld als agent bij de gemeentepolitie Delft. Op 16 oktober 1933 benoemd tot veldwachter te Oegstgeest en klom op tot chef veldwachter/G.P. korpschef in Oegstgeest. Hij tevens "gezinshoofd" over één dochter en 13 zonen.
B. en W. hebben na 1946 nog lange tijd gepoogd om hun G.P. korps terug te krijgen maar tevergeefs.
Op 1 januari 1946 werd benoemd tot Owmr. bij de groep Oegstgeest de heer E.J. Massink. Hij was op 1-8-1936 benoemd tot Owmr. bij de toenmalige gemeentepolitie Oegstgeest. Hij was tijdens de oorlog lid van de verzetsgroep Talboo.
In 1949 zat het politie van de R.P. Oegstgeest in het raadhuis. Sinds 1949 was de Rijkspolitie Oegstgeest gehuisvest in de oude gemeenteschool (anno 1879) die men al een jaar of veertig eerder ongeschikt achtte voor het geven van onderwijs aan kinderen.
Op 31 augustus 1951 nam Owmr. A. Koot i.v.m. zijn pensionering afscheid van de R.P. groep Oegstgeest.
In 1954 werd de heer Opdam van de Rijkspolitie Oegstgeest overgeplaatst naar de groep Roelofarendsveen als postcommandant.
Op 30 april 1957 ontving A. Koerten, adjudant RP Oegstgeest, de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.
Op 28-9-1959 nam wmr. Kl. de  Groot afscheid i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
In 1960 bedroeg de organieke sterkte van de groep Oegstgeest 22 man, terwijl de feitelijke sterkte slechts 16 man bedroeg.
Per 1-10-1967 nam Owmr. G. Huiskamp afscheid van de politie Oegstgeest waar hij 23 jaar werkzaam was geweest. Hij was in januari 1941 aangesteld als gemeenteveldwachter.
Op 1 november 1967 ging adjudant A. Koerten als groepscommandant van de R.P. Oegstgeest met pensioen.
Op 1 april 1968 is benoemd tot groepscommandant R.P. Oegstgeest adjudant A. Kuipers tot dan groepscommandant in Langedijk.
Op 27 april 1968 is wmr. 1e kl. J.A. Schiphorst behorende tot de groep Oegstgeest aangewezen als postcommandant Voorhout in de rang van Owmr.
Op 29 april 1969 werd het nieuwe R.P. bureau betrokken. Het telt 8 kamers en een theorielokaal en drie arrestantencellen. Het bureau was een ontwerp van architect A.F. Honing. De organieke strekte van de groep bedroeg toen 22 man de werkelijke sterkte was 11 man.
De 52 jarige wachtmeester der Rijkspolitie W. Bruinse uit Oegstgeest komt op 27 september 1969 bij een verkeersongeluk in Waddinxveen om het leven.
Owmr. E.J. Massink ging m.i.v. 31 oktober 1969 met f.l.o.
In 1972 werd aan de heer A. Kuipers, adjudant Rijkspolitie te Oegstgeest, toegekend de ere medaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje.
Op 1 november 1972 is Owmr. V.J.H. Dusink van de Rijkspolitie Benthuizen benoemd tot groepscommandant van de R.P. Oegstgeest.
Op 1 september 1973 werd Owmr. W. Zevenbergen van Valkenburg (Z.H.) verplaatst naar de R.P. Oegstgeest.
In 1974 werd A.H. Runhaar van Oegstgeest overgeplaatst naar Lisse.Dhr. Runhaar verliet op 1-11-1979 het Korps R.P. als groepscommandant in Lisse.
Op 1 augustus 1977 ging adjudant Dusink met pensioen.
Op 1 augustus 1977 werd adjudant A. Gelderblom geïnstalleerd als nieuwe groepscommandant van de R.P. Oegstgeest. Hij was tot zijn installatie plv. groepscommandant in Pijnacker.
In 1981 is de R.P. groep met 25 manschappen organiek en feitelijk op sterkte.
In januari 1984 nam Owmr. Fuijkkink afscheid van de groep Oegstgeest i.v.m. zijn verplaatsing naar Berkel en Rodenrijswaar hij tot adjudant werd benoemd.
In september 1984 neemt reservist Prins na 35,5 jaar afscheid van het Korps reservepolitie. Hij ontving een oorkonde, ontslagbrief en een stropdas.
Op 26 november 1984 werd aan de heer E.J. Massink het verzetsherdenkingskruis uitgereikt vanwege zijn hulp aan het verzet in de Tweede Wereldoorlog.
Op 30 april 1985 werd aan de adjudant A. Gelderblom uitgereikt de ere medaille in goud, verbonden aan de orde van Oranje Nassau.
Op 28 april werd de burgemeester van Oegstgeest aangehouden door de R.P. Oegstgeest omdat hij het niet eens was met de uitgeschreven bekeuringen die waren uitgedeeld rond "zijn" gemeentehuis. Er zou nog een goed gesprek volgen tussen beide partijen.
Op 13 december 1990 neemt adjudant A. Gelderblom afscheid, hij maakt gebruik van de f.l.o. regeling.
Op 1 februari 1991 is adjudant C.J.A. de Koning benoemd tot groepscommandant te Oegstgeest. Hij was voordien plv. groepscommandant in Dronten. Hij werd op 18 april 1991 geïnstalleerd.
Adjudant Marinus Portengen neemt op 1 april 1992 afscheid van het Korps R.P. en maakte gebruik van de v.u.t. regeling. Was laatst commandant van de groep Alkemade en werkte voorheen o.a. bij de groep Oegstgeest.
Op 15 september 1999 overleed Valentin Hendrik Jan (Casper) Dusink op de leeftijd van 82 jaar. Was gepensioneerd groepscommandant van de Rijkspolitie groep Oegstgeest. Drager van het mobilisatiekruis. Commandant van het verzet 1940-1945 van de K.P. te Amsterdam.

Het is een lang verhaal geworden. We kunnen niet alle personeelsleden noemen die hun eigen steentje hebben bijgedragen aan de groep Oegstgeest. Vele ben ik vergeten zoals de mensen van de administratie of de schoonmaaksters maar ook de vrouw/man achter de politieambtenaar die in nood bij sprong. Ik ben mij dan terdege van bewust, geen opzet. Succes met de verwerking. Aldus Peter Groenhout