RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
          
DISTRICT MIDDELBURG / ZEELAND
OVERZICHT DISTRICTSSTAF MIDDELBURG / ZEELAND


Algemene informatie.

De indeling van het Korps Rijkspolitie in Zeeland werd herhaaldelijk gewijzigd. Sinds de oprichting van het korps in 1945 werden groepen en posten samengevoegd of opgeheven en ontstonden er nieuwe groepen. Mede als gevolg van gemeentelijke herindelingen hielden Rijkspolitiegemeenten op te bestaan. Per 1 juli 1966 was dit het geval met Nieuw- en Sint Joosland en Sint Laurens welke overgingen naar de Gemeentepolitie Middelburg, en met Oost- en West-Souburg en Ritthem welke 'verhuisden' naar de Gemeentepolitie Vlissingen. Per 1 januari 1970 maakten 's-Heer Arendskerke, Kattendijke, Kloetinge en Wolphaartsdijk deel uit van de Gemeente Goes en daarmee van de Gemeentepolitie Goes. Tenslotte, per 1 april 1970, kwamen Biervliet, Hoek en Zaamslag bij de Gemeentepolitie Terneuzen.
   
Vanaf de jaren zestig werd het district ingedeeld in rayons. Hierbij werd gelet op gemeenschappelijke belangen binnen de rayons en op de bestuurlijke en politiële indeling in het district. De informatie-uitwisseling, het 'driehoeksoverleg', ontwikkelde zich tot een gestructureerd overleg tussen de Rijkspolitie aan de ene kant, en het gemeentebestuur en het Openbaar Ministerie aan de andere kant.
   
Begin jaren tachtig vond 'kringvorming' plaats. Het district werd ingedeeld in de kringen noord, midden en zuid. Hierbij werden twee of meer aangewezen landgroepen op verschillende taakonderdelen en met inachtneming van de toenmalige organisatiestructuur samengevoegd teneinde een zo efficiënt mogelijke uitoefening van de politietaak te bereiken. Zowel de indeling in rayons als de kringvorming zijn te beschouwen als vroege samenwerkingsverbanden.


Voormalige commandanten.
Voor zover bekend.

 

We willen graag dit overzicht zo compleet mogelijk maken.
Heb jij nog aanvullende gegevens geef deze dan even door via info@rijkspolitie.org

Enkele groepsfoto's.
 
Helaas nog geen foto's ontvangen / verwerkt.

Adressen van bureaus.

 

Opmerkingen / aanvullingen info@rijkspolitie.org

Foto's van bureaus.
 
Helaas nog geen foto's ontvangen / verwerkt.

Naar het prikbord van dit onderdeel.