RP Logo ster 82 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
DISTRICT ROERMOND
OVERZICHT DISTRICTSRECHERCHE ROERMOND


Algemene informatie.
Tot de reorganisatie in 1970 van het Korps Rijkspolitie was er geen afdeling recherche bij de districten. Wel waren er een of meerdere districtsrechercheurs toegevoegd aan de Districtsstaf. Vanaf 1970 was er bij de districten een Afdeling Recherche Zaken met o.a. een Recherchegroep. In 1978 werden de afdelingen van de recherche ondergebracht in de afdeling Justitiële Dienst.

Voormalige commandanten.
Voor zover bekend.
Districtsrechercheurs tot 1970
Voor zover bekend.

Groepsfoto('s).
Helaas nog geen foto's / info ontvangen / verwerkt.

Posten en Rayons.
Helaas nog geen foto's / info ontvangen / verwerkt.

Adressen van bureaus.
Helaas nog geen foto's / info ontvangen / verwerkt.

Foto('s) van bureaus.
Helaas nog geen foto's / info ontvangen / verwerkt.
Naarprikborrd van de Tactische recherche Roermond
Naar >   prikbord van de Technische recherche Roermond

 Reacties en/of aanvullingen op dit artikel mail het ons. Wel graag de naam v/h artikel en/of het fotonummer vermelden.
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.
Lees hier hoe.
Belangrijk. Stuur geen foto's uit boeken, facebookpagina's of websites in. Deze mogen wij niet publiceren.
Het is niet toegestaan om foto's van deze site elders te publiceren bv op een website of facebookpagina.