RP Logo ster 82 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
OPLEIDING EN VORMING
OPLEIDINGSSCHOOL NISTELRODE


Algemene informatie.
In 1947 is men te Nistelrode begonnen met cursussen voor politiemensen. Pas eind 1951 is men gestart met het opleiden van aspiranten voor het Korps Rijkspolitie. Op 1 oktober 1956 is deze school gesloten en verhuisd naar de opleidingsschool in Arnhem.
OPLS School Nistelrode KB(7K) OPLS Nistelrode PA 53(7K)

Voormalige commandanten.
A.B.J. Proot officier der Rijkspolitie 1e klasse. 1947 tot 1949?.
J. Vermeyden Commissaris van Rijkspolitie Ie klasse vanaf 5 januari 1949 tot 1956?.
OPLS Nistelrode PB49 42(7K)

Groepsfoto('s).
1955 Klas Nisterode st(7K)
Aspiranten van de opleiding van de opleidingsschool te Nistelrode lopen mee met de Airborne mars.

Foto's van de School.
RP Kalender onbekend 0157a(7K)

De hoofdingang van het terrein van de opleidingsschool Rijkspolitie te Nistelrode.

 OPLS Nistelrode PB48 229 (1)(7K)
Artikel uit het Korpsblad van mei 1948 ter gelegenheid van de opening van de (eerste) opleidingsschool voor aspiranten van de Rijkspolitie. Eerder werd hier alleen bijscholing gegeven aan personeel die na 1945 in dienst waren gekomen.

Naar > het prikbord van dit onderdeel
Naar > menu opleidingsschool Nistelrode

 Reacties en/of aanvullingen op dit artikel mail het ons. Wel graag de naam v/h artikel en/of het fotonummer vermelden.
Belangrijk. Stuur geen foto's uit boeken, facebookpagina's of websites in. Deze mogen wij niet publiceren.
Het is niet toegestaan  om foto's van deze site elders te publiceren bv op een website of facebookpagina.
 Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken. Lees hier hoe.