RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Sticker(V) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
 
BROCHURE RP-Alex 40 jaar 2002


RPA40 voorblad2(7V)Hoofdstuk 4. Van GTC tot TMC.

 
RP Alex bestaat 40 jaar. Dat is lang voor een vereniging in een continu veranderende organisatie. De huidige TMC bestaat niet zolang, maar in oorsprong gaat de geschiedenis ver terug. Zelfs 40 jaar!! Dit stukje gaat dus over die geschiedenis van "Controle Zwaar Vervoer'
Met ingang van 1 januari 1962 werd namelijk, als onderdeel van de Sectie voor Bijzondere Verkeerstaken, de Groep voor Bijzondere Diensten opgericht.
Hieruit werd een groep geformeerd met als taak het controleren van vrachtauto's, het zwaar vervoer.
 
Opperwachtmeester Hillebrand werd belast met de dagelijkse leiding. Voordat een en ander tot stand kwam was er heel wat voorbereid door pioniers van de Sectie B.V., met name de heren van der Sluis en Speelziek. Zij trokken er gedurende drie weken op uit met een Opel-Blitz vrachtauto, welke was uitgerust met het benodigde gereedschap. De bij deze proef opgedane ervaringen resulteerden in de aanschaf van de eerste combinatie 'zwaar vervoer. Deze bestond uit een vrachtauto met aanhangwagen, waarop een werkplaats- en een bureaucontainer waren geplaatst. De term container wordt hierdoor tot aan de dag van vandaag nog steeds gebruikt.
Reorganisatie is er altijd, waardoor de naam van dit onderdeel nogal eens gewijzigd werd.
Met de afsplitsing van de diverse taken werd het, via de groep voor Bijzondere Diensten en groep Bijzondere Controles, uiteindelijk de groep Technische Controles (G.T.C).
Hillebrand werd de eerste commandant GTC. Met tal van bekende en minder bekende (oud)-AVD-ers heeft hij zich ingezet voor de opbouw van deze groep. Het DAF-blad van december 1964 vermeldt de volgende eigenschappen van deze collega's:
"Het zijn allemaal gezonde jongens, die altijd tussen de wielen hebben gezeten en die dus wel weten wat er op de weg loos is. Geen fitters, maar loyale kerels, die hun werk vakkundig doen".
 
De technische assistenten hebben allen het diploma van de Autoschool Apeldoorn op zak. Met verschillende gemeentepolitiekorpsen werd een samenwerkingsverband opgezet. De GTC was haar tijd ver vooruit. In 1964 reeds verzocht de korpschef van gemeentepolitie Winterswijk om assistentie van de GTC. Wormerveer, Opsterland, Kampen en Enschede volgden. De drie moderne SSS'en hebben hier misschien al hun oorsprong gevonden. Veel leden van de technische afdelingen uit heel het land kwamen een kijkje nemen op een GTC-controleplaats. Hierdoor werden de onderlinge contacten vaster en groeide de waardering voor de wijze van werken van de GTC.
Een voorval dat toen veel stof deed opwaaien bij de AVD was de brand in een bureaucontainer van de GTC te Areen en Velden. De oorzaak was niet bekend. Alles werd naar Driebergen overgebracht en de Technische Recherche van het District Amsterdam concludeerde na gedegen onderzoek dat een vette overall op de gloeiend hete kachel lag en in brand was gevlogen. De echte oorzaak was echter dat er elektriciteitsleidingen waren ingezetenen. Oorzaak was dus: kortsluiting.
De brand was namelijk niet bij de kachel ontstaan.
 
RPA40 5Logo(7V)De GTC was eigenlijk een beetje apart onderdeel van de AVD en stond door haar wijze van werken enigszins buiten het totaal van het AVD gebeuren. Men ging namelijk een volle week ergens in het land op controle, overnachtte daar en kwam om onbekende redenen zwaar vermoeid weer thuis. Tijdens de daarop volgende week deed het niet in Driebergen wonende personeel thuis de administratie (processen-verbaal opmaken enz. enz. en niet te verwarren met telewerken). Hierdoor was de band met de andere onderdelen van de AVD wat losser. De ploeg die op controle ging was eigenlijk een familie, je kende het lief en leed van je collega's. Karakteristieke figuur bij de GTC was de opper Jansen, bij velen bekend als de lange lansen. Hij functioneerde vele jaren als ploegcommandant. Uit zijn dagboek kwam een surveillancerapport te voorschijn van een controle zwaar vervoer te Enschede op 18 juni 1970. De opening van dit rapport, wil ik U niet onthouden. "Aankomst van de gezamenlijke strijdkrachten aan het station te Enschede om 11. 15 uur. We worden opgewacht door luitenant Brink en begeleid naar de controleplaats bij de Technische Hogeschool. Het weer is uitstekend, de zin goed en over aanvoer van aspirant-klanten of passanten behoeven we niet bezorgd te zijn ".
Het resultaat van één der controledagen te Enschede werd als volgt afgesloten: "Na een bloedhete dag kunnen we de zaak administratief gaan afwerken. Op het terrein wordt nog overal gesleuteld en geworsteld met onwillige onderdelen van
prettig en oecumenisch samengewerkt" Dat laatste sloeg op de samenwerking met de gemeentepolitie Enschede. We hadden (en hebben dat nog steeds) goede contacten met de vrachtwagenchauffeurs. Velen kwamen uit eigen beweging naar onze controleplaatsen en vroegen om een controle van hun voertuig. Zij wilden op die manier hun baas dwingen de vrachtwagens naar behoren te onderhouden en te herstellen. Een APK was nog niet verplicht.
Ook met transportondernemers waren er goede contacten. Er werd in die tijd hard en met plezier gewerkt. Mede door de geweldige inzet van de technische controleurs heeft de GTC kunnen draaien zoals hij gedraaid heeft. Tot zover een stukje historie van de GTC, een onderdeel dat zich buiten de AVD beter verkocht dan binnen het onderdeel zelf.
In 1984 werd de GTC gereorganiseerd en kreeg tevens tot taak, naast de controle zwaar vervoer, het uitvoeren van technische onderzoeken voor de overige onderdelen van de AVD en de technische controles op personenauto's. De zoveelste reorganisatie van de GTC had ondertussen heel wat voeten in aarde. Alle technische controleurs dus ook zij die in de loop der jaren werkzaam waren gesteld bij de groep basis surveillance (GBS), werden ingedeeld in de GTC "nieuwe stijl". Een hele verandering voor de oudgedienden (met hun voorliefde voor zwaar vervoer) maar ook voor de technische controleurs van de toenmalige GBS. Beide groepen moesten zich instellen op een totaal andere aanpak van het werk.
 
Eén van die veranderingen betrof je status. Je was een Technisch Controleur (TC'er) en op aandringen van Commandant AVD besloot de Minister van Justitie dit allemaal eens tegen het licht te houden.
 
Landelijk (dus ook bij de districten) moest iedereen die techniek deed maar TC'er worden. De functie werd geherwaardeerd op schaal 7 en 8 en werden zelfs benoemd tot opsporingsambtenaar met een echt politie-uniform en pistool!! Wel even je BOA halen, maar tussen alle vakopleidingen door was dat te doen. De tijd stond niet stil en BOA moest maar via de POMP opleiding doorleren naar algemeen opsporingsambtenaar. Door alle cursisten, de oudste 53 jaar, werd de opleiding met goedgevolg afgesloten. We praten nu over 1995. Via de TMO werd door Ad Hellemons de Transport en Milieucontrole opgericht. Uit de surveillance-afdelingen een aantal vakbroeders aangetrokken en vanaf dit moment kon men anders en breedschalig gaan werken. Buiten de oude techniekpoot werd er aandacht geschonken aan controle van gevaarlijke stoffen en milieu transporten. Vele medewerkers hebben nu een specialisme opgepakt en zich daarin bekwaam gemaakt. Door scholing en zelfstudie werd alles op een hoger pijl gebracht. De huidige units in het land hebben een aantal collega's die omgeschoold zijn tot TMC'er.
De gereedschappen zijn in de loop van de tijd vervangen door moderne meetinstrumenten, welke aan de hoogste eisen voldoen. Ook zijn de voertuigen vervangen door trekkers met opleggers, uitgevoerd als mobiel kantoor waarin moderne apparatuur is ingebouwd, zodat nagenoeg alles kan worden gecontroleerd zonder een beroep te moeten maken op andere instanties. We zijn zelfs ISO gecertificeerd.
 
Wat niet veranderd is, is de liefde voor techniek. Lekker tot aan je elleboog onder het vet en sleutelen. De afhandeling is wel makkelijker. Een Muldertje, een Tobiasje en de zaak is weer rond. Geen gesjouw meer met in beslag genomen remtrommels en triangels. Dat moest namelijk vroeger wel en zelfs worden gedeponeerd bij de OVJ.
Alleen jammer dat het thuiswerken eraf is. De TMC heeft zich in de loop der tijd weten te ontwikkelen tot een modern en dynamisch bedrijf met uitstekende toekomst perspectieven en een vraagbaak voor veel collega's in den lande.
 
Marius van Gellicum

Naar > Menu Brochure RP-Alex 40 jaar