RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE
1949 - VARENKAMP BILTHOVEN - 1984


RPVKS HVS H0-01(V) Herinneringen aan- en historie van de Verkeersschool van het Korps Rijkspolitie op “De Varenkamp” te Bilthoven.

Index
Hoofdstuk 1. De oprichting van de Verkeersschool.
Hoofdstuk 2. Periode 1962 - 1971 Deel 1.
Hoofdstuk 3. Periode 1962 - 1971 Deel 2.
Hoofdstuk 4.  
Hoofdstuk 5.  
Hoofdstuk 6.  
Hoofdstuk 7.