RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
POLITIE TECHNISCHE DIENST
PRIKBORD WERKPLAATS DELFT


 HERINNERINGEN UIT DE OUDE SCHOENENDOOS
        Deel hier je herinneringen van jouw tijd bij de Rijkspolitie met anderen.Stuur je krantenknipsels of foto's liefst met een mooi verhaal erbij in via info@rijkspolitie.org Boven ieder item staat de datum van plaatsing. De laatste inzending wordt steeds bovenaan geplaatst.Kan jij iets vertellen over de getoonde foto’s of heb je namen van de personen of gebouwen op de foto’s of heb je aanvullingen of wijzigingen mail het ons dan. Wel graag de datum van het item vermelden.
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.

Geplaatst op 26 09-2014.
Met dank aan Harry de Boer en Henk Peters.
 
Mijn naam is H.F.J. de Boer (Harry) en oud “RP-man”.
Ben sinds 1 januari 2013 afgezwaaid bij het KLPD en met vervroegd pensioen gegaan.
In 1970 ben ik ooit (een jaar na mijn militaire diensttijd) bij de PTD begonnen.
De PTD (onderdeel van het MvJ náást de RP-organisatie) was toen al mét hoofdvestiging (hoofdkantoor: directie, administratie, logistiek, centrale werkplaats CW, etc.) gevestigd aan de Hooikade 1 te Delft, direct naast het NS-station Delft.
Ik ben destijds brutaal naar binnen gestapt, heb me gemeld bij Dhr. Tamerus (toen hoofd inkoop voor zover ik mij herinner) en de Heer Tom Kas, toen diens directe 2e man op inkoop.
Ik werd doorverwezen naar de werkplaats (ik was tenslotte destijds opgeleid tot 1e monteur motorvoertuigen) en moest mij melden bij de heer Henk Persoon (Hfd CW Motorfietsen) en de heer Cor Merkenhof (Hfd. CW Voertuigen). Daarbij kwam later de heer John Arkenbout (Voorman CW Motorfietsen) ook zijn licht nog even over me laten schijnen (door hem zou ik namelijk ingewerkt gaan worden na aangenomen te zijn).
Door hen ben ik feitelijk direct aldaar aangenomen (zo ging dat toen nog) en werd ik, na afgesproken te hebben wanneer ik kon/mocht beginnen, doorverwezen naar de personeelsadministratie in één der overige gebouwen op de site aldaar (namen schieten me nog even niet direct te binnen maar dat komt vanzelf wel weer terug, denk ik, en meld ik t.z.t. nog). De heren Persoon en Merkenhof zijn gedurende de jaren 70 ( halverwege ? - exacte data weet in niet meer) met pensioen gegaan en zijn opgevolgd door de heer v. Ginkel en zijn tweede man ..?.. . John Arkenbout en Jan ..?.. zijn eveneens gedurende de jaren 70 vertrokken en beiden opgevolgd door Henk Peters in dubbelfunctie (ook dit jaar met vervroegd pensioen gegaan vanuit KLPD). Overigens werd gedurende die jaren 70 ene Rob Flanderijn mijn directe collega, de latere bondssecretaris van de Nederlandse Politie Bond. Hoe het allemaal kan lopen.
Toen ik daar begon in 1970 was de Heer ?. Swartjes daar nog hoofd PTD en de Heer ?. van Dijk de 2e man. Swartjes is voor zover ik mij herinner rond half jaren 70 vertrokken en toen opgevolgd door de heer F.A.A. van West. De heer van Dijk bleef, werd enige jaren later (ik meen zelfs al onder “Gorter”) ziek en is opgevolgd door ....?... (komt nog wel terug). De heer van West is enige jaren later opgevolgd door de heer Henk Gorter (het jaar weet ik niet meer, maar moet rond 78/79 zijn geweest want ik ben in die tijd na mijn studie te hebben afgerond naar de RP/AI overgestapt en toen was v. West er nog). Na die jaren wordt de geschiedenis van de PTD zelf voor mij wat meer op afstand omdat ik toen in Voorburg op de AI werkte. Ik had vanuit mijn werk op de AI wel intensief contact met de PTD en daardoor weet ik er op hoofdlijnen nog wel het een en ander van (de opheffing, het vertrek uit Delft naar Bilthoven (de oude verkeersschool) niet meer als PTD maar als AWP, vertrek/opvolging Gorter, de totale opheffing (overgang naar Regionale politie begin jaren 90, etc.) maar ik denk dat anderen, directer betrokkenen dat gedetailleerder kunnen doen. Ik zal eens in mijn “vergeelde kaartenbak en fototas” duiken om te zien of ik nog wat vinden kan. Aldus Harry de Boer.
 
1177 PTD Delft(7V)
Foto 1177. De hoofdingang van de PTD aan de Hooikade 1 te Delft gezien vanaf de overkant van de weg. We kijken tegen de dienstwoning aan van Piet Ham, toentertijd de dagelijks beheerder van het terrein en de gebouwen (zie ook bijschrift bij foto 2115)
 
1181 PTD Delft(7V)
Foto 1181.Foto genomen vanaf de bushalte voor station Delft op het stationsplein met rechts de Hooikade en we kijken tegen de PTD/CW aan.  Op de hoek beneden een “etalage” van Bureau Werving Rijkspolitie / Raad & Daad (die ook op het terrein van de CW zaten) met wervende reclame voor personeelswerving.  Daarboven links de centrale financiële afdeling der PTD en rechts van de “etalage” (tot min of meer halverwege het gebouw) de grote werkplaatshal, de eigenlijke CW.  Die had grote ramen aan de straatzijde die niet waren geblindeerd en de bruggenrij in werkplaats was pal naast die ramen opgesteld.  Herhaaldelijk werd er door langskomende, gepensioneerde ouderen, tijdens hun dagelijkse loopje, zeer geïnteresseerd naar binnen gekeken om te zien wat daar toch allemaal “bij die politie” gebeurde. Wanneer er geen “lawaaiklussen” in de CW plaatsvonden en er redelijke stilte heerste kon er door de ramen (enkel glas in die tijd nog !) ook nog gecommuniceerd worden met de oudjes en onder meer uitleg gegeven worden over het onderhanden zijnde werk.  Hun dag was dan gelijk helemaal goed.
 
1175 PTD Delft(7V)
Foto 1175. Een ruime blik op de een der gebouwen aan de grachtzijde op het PTD/CW complex te Delft.  Midden in beeld de trap naar de werkruimte boven van de standbouwers van Bureau Werving/Raad & Daad en rechts de trap naar de opslag/archiefruimte met daarnaast nog kantoorruimten van o.m. de centrale financiële afdeling der PTD.
 
1000 PTD Delft(7V)
Foto 1000. De Centrale Werkplaats van de PTD te Delft gezien aan de grachtzijde.  Rechts van de gracht de Westvest, meen ik mij nog te herinneren, achter in beeld de brug van het Stationsplein naar de Westvest met direct naast de brug de achteringang van het CW-complex.
 
1180 PTD Delft(7V)
Foto 1180. Zie 1182.
 
1182 PTD Delft(7V)
Foto 1182. De Centrale Werkplaats van de PTD te Delft gezien aan de grachtzijde.  Links van de gracht de Westvest, meen ik mij nog te herinneren, we staan op de brug van het Stationsplein (met busstation) naar de Westvest met rechts in beeld de achteringang van het CW-complex.   Zie verder info bij foto 1000.
 
2115 PTD Delft(7V)
Foto 2115. Op de foto de hoofdvestiging met centrale werkplaats (CW) van de PTD te Delft in de 70er en 80er jaren van de vorige eeuw. Door de poort kijken we uit op de Hooikade. Links in de poort zien we nog net de (dienst)woning van Ab ..(?).. één der administrateurs van de PTD. Direct daartegenover in poort de woning van Piet Ham (een begrip onder vele oud RP-ers) de dagelijks beheerder van de gebouwen en terreinen en nachtwacht. ’s-Morgens vroeg opende hij de poort en de gebouwen, ’s-Avonds sloot hij de boel weer af en liep zijn controleronde. Ook was hij verantwoordelijk voor de uitgifte en inname van respectievelijk nieuwe voertuigen die door de eenheden van de Rijkspolitie (RP) daar werden afgehaald en van de oude, af te voeren voertuigen die door hen daar werden ingeleverd. Piet Ham en zijn collegae, waaronder zijn latere opvolger Bas Klauwie, waren tevens verantwoordelijk voor het strippen (beplakking, in-/opgebouwd(e) materialen/materieel, mobilofoons, zwaailichten) en afvoeren van de voertuigen (op low loaders en vrachtwagens) naar het depot van de Dienst der Domeinen in toen nog Loosduinen, meen ik. Het “duurzame” gestripte materiaal/materieel werd door hen verzameld en op diverse locaties op het terrein van de CW ter renovatie en her op-/inbouw aan de betreffende monteurs aangeboden. Links voor de poort zien we de hal waarin door Piet en Bas hun werkzaamheden werden uitgevoerd. Direct boven de poort links (trap) was een afdeling tentoonstellingsbouw (Raad&Daad genoemd) gevestigd voor bijdragen aan tentoonstellingen en beurzen ter promotie van het korps RP en werving van personeel daarvoor. Rechts boven de poort (takelvoorziening) was een particuliere kartonnagefabriek gevestigd die doorliep over de poort heen naar de hal rechts van de poort op de foto. In die laatstgenoemde hal was uiterst rechts op de foto onder het net zichtbare balkon en op de begane grond nog een opslagruimte gereserveerd voor voertuigmateriaal en -materieel en verkeersmaterieel in beheer bij de Algemene Inspectie te Voorburg, afd. Inspectie Materieelzaken. Uiterst links op de foto is nog net een gedeelte van enkele kantoren van de PTD-hoofdvestiging te zien met daarin de directie, secretariaat, inkoop/logistiek, boekhouding, personeelszaken en het centrale magazijn. Verder zien we aan voertuigen op de foto links vooraan de Technische Patrouillewagen (TPW) Citroën HY (beter bekend als de “patatwagen” en bij het publiek toen zéér gewild als goedkope, via Domeinen te verkrijgen “ombouwklus” tot camper), daar links naast de Hanomag als “gedetineerdenvervoerder” (parketvoertuigen genoemd) van de Justitiële Autodienst (JAD) van het Parket (Paleis van Justitie Den Haag) welke ook door de PTD werden ingekocht, (uitbesteed) ingebouwd en in onderhoud genomen. Als laatste links naast de parketvoertuigen een “montage”voertuig Ford Transit van de Politie Verbindingsdienst te Bilthoven waarmee de monteurs van die dienst door het land de RP-vestigingen afreden om de verbindingsapparatuur te verzorgen en te inspecteren. Ook deze voertuigen werden door de PTD ingekocht, (uitbesteed) ingebouwd en in onderhoud genomen. Rechts vooraan achter de benzinepomp is nog net een nieuw type parketvoertuig zichtbaar, een Mercedes Benz bestel die de Hanomags volledig zou gaan vervangen (overigens was Hanomag toen reeds eigendom van Daimler Benz geworden). De benzinepomp op de voorgrond staat links naast de hoofdingang van CW, het centrale “garagebedrijf” voor (en niet van !) de RP.
 
2144 PTD Delft(7V)
Foto 2144. Op de voorgrond het gebouw waarin de kantine voor het kantoorpersoneel (later kantoorruimte), de directiekamers, de afdeling Inkoop de personeelsadministratie en boekhouding en het centrale magazijn waren ondergebracht. Helemaal links in het uitbouwtje de Serre met daarin genoemde kantine, rechts daarnaast de twee ramen van de kamer van Hfd. PTD plv. de heer van Dijke later opgevolgd door XX?XX, rechts daarnaast, naast de deur, de twee ramen van de kamer van Hfd. PTD de heer F.A. van West, later opgevolgd door H. Gorter, rechts daar weer naast, naast de 2e deur, de twee ramen van o.a. de heren Tamerus en Kas van de afd. Inkoop. Op de bovenverdieping zien we links boven de directievertrekken de kamers van de personeelsadministratie en de boekhouding en recht de takelinrichting van het centrale magazijn met daar rechts naast de grote ruimte van het magazijn.
 
2145 PTD Delft(7V)
Foto 2145. De grote, centrale binnenplaats gezien van halfweg de CW. Links het directie/kantoorgebouw/magazijn (1e helft) en de opslagruimte voor nieuwe voertuigen (2e helft). In het verlengde van dat gebouw het gedeelte met daarin de hal voor voertuig inname (afvoer) en –uitgifte en aansluitend daarop de hoofdpoort van het complex met daarin de twee (toen nog) dienstwoningen.   Rechts nog net de uitbouw aan de CW met daarin het dieselhok.
 
2143 PTD Delft(7V) 
Foto 2143. Recht achter de dame op de foto de remmentestbank van buiten bekeken vanaf de grote centrale binnenplaats. Links de grote hal (CW) met het uitbouwtje waarin het dieseloliehok (schoonmaken gedemonteerde motoronderdelen) was ondergebracht.   Rechts tegen de remmentestbank de hal voor opslag van nieuwe, door importeurs of dealers afgeleverde voertuigen in afwachting van rijklaarmontage (0-beurt, montage van politiematerialen en -materieel m.u.v. verbindingsmiddelen (voorbehouden aan PVD) in en aan de voertuigen, etc.). Helemaal rechts in beeld net zichtbaar de achteruitgang van het terrein richting gracht en stationsplein. Helemaal achterin op de foto en dwars op de beide reeds genoemde hallen de hal met onderin opslagruimte (achter de ronde poort) voor voertuigen en overig materiaal en/of materieel en daarboven de kantoren voor de centrale administratie van de PTD.
 
1174 PTD Delft(7V)
Foto 1174. De grote centrale binnenplaats gezien vanaf het gebouw waarin de financiële administratie van de PTD was gevestigd met opslagruimten daaronder. We zien links de aanbouw waarin de remmentestbank was ondergebracht, rechts de hal van de eigenlijke CW met het uitbouwtje waarin het dieselhok was ondergebracht. Aan het eind van het terrein de hoofdpoort met de daarboven in beeld de ruimte waarin de kartonnagefabriek was gehuisvest. Rechts op de voorgrond de door de Rijkspolitie jarenlang in gebruik geweest zijnde Volvo (eerst de 340, later de 440) in eerste instantie op basis van een contract begin 80er jaren gesloten door de toenmalige Minister van Economische Zaken Gijs van Ardenne met Volvo Nederland als staatssteun (redding industriële tak en arbeidsplaatsen) aan het in nood verkerende autobedrijf.
 
1178 PTD Delft(7V)
Foto 1178. Zie bijschriften bij eerdere foto’s van de terreinen en gebouwen van de PTD te Delft. Op de voorgrond zien we nog een dolly waarmee RP-voertuigen ter reparatie, afvoer of aanvoer nieuw konden worden opgehaald en/of weggebracht.
 
1179 PTD Delft(7V)
Foto 1179. Zie bijschriften bij eerdere foto’s van de terreinen en gebouwen van de PTD te Delft.
 
1183 PTD Delft(7V)
Foto 1183. Links op de foto de grote hal van de eigenlijke CW.  Achteraan het gebouw waarin de financiële administratie van de PTD was gevestigd met opslagruimten daaronder. Voor de hoofdpoort van de CW zien we een ME-voertuig van Mercedes Benz als opvolger van de oude Renaults Saviem. De MB is hier nog niet beschermd met Lexanplaten en Marguardruiten terwijl de foto na 1983 moet zijn gemaakt (kenteken rode auto is van 1984 zie foto 1179), In 1981 het jaar van de kroningsrellen welke gebeurtenis (tezamen met de Amsterdamse kraakrellen) de aanleiding was om de ME-voertuigen van beschermplaten te voorzien.
 
1380 PTD Delft 1981(7V)
Foto 1380. Deze foto benodigd een nadere toelichting. Ik weet namelijk niet meer of het evenement wat je erop ziet ter gelegenheid was van een bestaansjubileum van de PTD of dat het hier een “open dag” betrof. In 1981 was ik namelijk al niet meer werkzaam bij de PTD maar sinds 80 bij de RP/Algemene Inspectie te Voorburg. Wel had ik vanuit het werk daar nog regelmatig contact met de PTD en kwam er ook nog geregeld. Hoe dan ook, Jubileum of Open Dag, beide motieven kunnen aan elkaar worden gerelateerd, zoals je hieronder zult zien.
 
Gedurende mijn tijd bij de PTD en later bij de RP/AI ervoer ik de verhouding tussen de PTD en de Rijkspolitie altijd als wat, laten we het noemen, geforceerd. Terecht of onterecht laat ik hier in het midden, ik ventileer hier alleen wat ik waarnam. Enerzijds vonden nogal wat RP-mensen in “het land” (RP-districten – verkeers- en landgroepen, landelijke diensten RPTW, PLD en AVD) de PTD soms maar lastig bereikbaar (de autodealers zaten toch om de hoek en die konden het toch ook, nietwaar) en ook over het werk(tempo) was men niet altijd tevreden (te langzaam, vond men). Ook de kosten vond men onder meer daardoor in verhouding met het bedrijfsleven te hoog (het budget van de PTD voor voertuigenaanschaf en –onderhoud/reparatie werd namelijk afgeroomd van het RP-budget, vandaar). Ook was men bij de RP veelal van mening dat ze zelf de meeste kijk hadden op wat voor (soort, merk, type) voertuigen (mét hun uitrusting/inrichting) ze voor en in het werk nodig hadden (mij dunkt, niet geheel onterecht natuurlijk, die mening, zij moesten er tenslotte dagelijks mee werken) en dat de PTD in dezen niet altijd de in hun ogen optimale keuze maakte doordat onvoldoende naar hen geluisterd werd. Naast diezelfde genoemde redenen werd de geforceerde verhouding tussen de PTD en de RP/Algemene Inspectie te Voorburg nog extra gevoed door hun beider statuten waaruit met enige vrije interpretatie kon worden afgeleid dat beide “over de voertuigen gingen”, van aanschaf/inrichting via onderhoud/reparatie naar ontmanteling, hergebruik en/of nieuwe aanschaf met alles wat daar rond omheen behoorde. Een verhouding dus hier eigenlijk van twee kapiteins op één schip waarbij het gunnen door de een van ”ruimte” aan de ander voortdurend onderwerp van onderlinge besprekingen en nader gemaakte afspraken was welke uitkomsten daarvan soms maar moeilijk in praktijk vol te houden waren. Kortom, vatbaar voor verbetering dus. In die tijd kwam het houden van “Open Dagen” in de mode bij bedrijven dus werd dat ook door de PTD overgenomen, ook bij een eventuele jubileumviering (ik weet het niet echt meer maar het kan nog wel een idee van het Hoofd PTD de heer F.A.A. van West zijn geweest, e.e.a. naar voorbeeld van Defensie, de voormalige thuishaven van v. West, waar al langer periodiek “Open Dagen” werden gehouden – hij was daar commandant Technische Dienst in Utrecht geweest of zoiets maar ook dat weet ik niet zeker meer). Bedoeling ervan in dit geval was het in brede kring presenteren van de PTD, laten zien wat zij deed en hoe, etc., etc. met doel het kweken van goodwill bij de klanten en overige direct en indirect belanghebbenden en/of betrokkenen. Of dat ook allemaal werkelijk het beoogde effect heeft bereikt weet ik niet maar wel weet ik dat de geforceerde verhouding met en de discussie rond de PTD tot het einde toe is gebleven.
Wat zien we op de foto ? Een kijkje naar binnen in de Centrale PTD-Werkplaats te Delft gedurende de “Open Dag”. (De foto is in spiegelbeeld dus: links is rechts en andersom). We “kijken” van voor naar achteren t.w. vanaf (boven) het werkplaatskantoor in de richting van de motorenhoek achterin.
 
 
 
1176 PTD Delft(7V)
 Foto 1176. Destijds werkplaatsvoorman Henk Peters met twee collegae bezig aan een Volvo 340 (met reuze “lichtbak” van Taxameter Centrale uit Amsterdam op het dak) de voorwielen aan het balanceren.
 
1099 PTD Delft(7V)
Foto 1099. Interieur CW van de PTD Delft.  Een kijkje “door” de bruggenrij links.  In het midden van de foto werkplaatsvoorman Henk Peters (in stofjas) kennelijk een collega “instruerend” voor de volgende klus. Achter de Volvo 340 rechts een collega aan het werk op de grote werkbank, gebruikt voor de “borsthoge” klussen als kleppen-/koppenrevisie, koppelingrevisie, etc. etc. Direct links van hem het “dieselhok” waar de daarvoor geschikte onderdelen in dieselolie en met je handen (toen nog !!) werden schoongemaakt.  Daarnaast (met boiler) de werkplaatsgootsteen om o.m. met garagezeep handen te kunnen wassen tussendoor of vooraf, onderweg naar boven (kantine, kleedruimte, grote wasruimte).  Achterin de motorenhoek met daarboven tegen het plafond de “rijdende” hijsbrug” die o.m. werd gebruikt voor de uitbouw van de motoren van de voertuigen (behalve uiteraard de kever, VW-bus en héél af en toe een Porsche).
 
2116 PTD Delft(7V)
Foto 2116. Een kijkje achter de balie (rechts op de foto / over de balie leunend Charles ..(?) van het Centrale Magazijn (CM) van de PTD te Delft. Het CM bevatte zoveel mogelijk de “grijponderdelen” van alle gangbare RP-voertuigen voor de monteurs in de CW aan de overzijde van het terrein. Het CM was gevestigd in de hal tegenover de CW deels boven de kantoren. De “niet grijpbare” en minder dan wel speciale voertuigonderdelen werden door magazijnmensen bij de dealers “op rekening” of voor “Kleine kas” bij de betreffende voertuigdealers gehaald. Recht in het midden van de foto de toen moderne (!) viewer voor sheets ter vervanging van de voertuigonderdelenboeken.
 
2117 PTD Delft(7V)
Foto 2117. Twee mannen (waarvan Kees Schouten rechts) van het “elektrohok” uit de CW bij de magazijnauto.   Het elektrohok was een afgescheiden ruimte van de CW voor de specialisten op het gebied van de “elektrische spullen” in en aan de voertuigen zoals de eigen voertuig(onder)delen (startmotor, dynamo, etc.) en de “op-/inbouw” (onder)delen (politiesignaalhoorns, zwaailichten, etc.).
 
2118 PTD Delft(7V)
Foto 2118. Twee “mannen” (monteurs) aan het werk in de CW. De rechtse is de echte, de linkse waarschijnlijk een “neefje of broertje met vakantie” (dat kon toen gewoon). Ze werken aan een zogenoemde “onopvallende” (!) radarauto (geen uiterlijke politiekenmerken) voor snelheidscontroles bij de RP-verkeersgroepen en de AVD. De radar(zendantenne), een Multanova, is net zichtbaar achter de voertuigruit met daarbovenop de kast met fotoapparatuur en flitser. Bij controles stond het voertuig “achterstevoren” dus tegen de rijrichting in naast de weg en ging de achterklep open voor ruim zicht voor de apparatuur op het in afgaande richting langsrijdende, te controleren verkeer. Op de brug links naast de radarwagen zien we een Renault 4 bestel, waarschijnlijk een lichtblauwe van de wapencontroleurs van de Algemene Inspectie van de RP te Voorburg die ermee door het land langs de RP-vestigingen reden voor de periodieke wapencontrole van Politiemensen. Links daarnaast op een brug de welhaast fameuze “oude” Volkswagen Transporter, toen algemeen bekend onder de naam VW bus doch bij de RP aangeduid als Groeps of Grote Surveillancewagen (GSA) voor de RP-landgroepen, bekend bij iedere oude(re) RP-man en –vrouw.
 
1087 PTD Delft 1981(7V)
Foto 1087. Een Fiat 127 (waarschijnlijk van RPTW want hij is wit – de 52.5 ? tweeënvaiftig vaif ?) opgesteld waarschijnlijk gedurende een open dag, getuige de standopstelling geheel rechts op de foto. De Fiat staat aangesloten “op de scope” zoals dat werd genoemd (op de foto rechts van het voertuig) en de uitlaatgastester (op de foto links van het voertuig).  Nee, nog niet uit milieuzorg toen, maar wel om de motor zodanig te kunnen afstellen dat die optimaal zou presteren én om uit de meetgegevens te kunnen analyseren of er met ontsteking, compressie, etc. niet iets mis was.   Het grote roepnummer 52 op de motorkap van de Fiat was er voor de luchtverkenning- en ondersteuning door de Politie Luchtvaart Dienst PLD van de Rijkspolitie op Schiphol; alle opvallende RP-voertuigen waren daar van voorzien.  Het grote dubbelcijferige nummer gaf (de combinatie) van het district of de groep aan waarbij het voertuig was ingedeeld en in welke verbindingsregio hij actief was. Het enkelvoudige cijfer dat het duidingsnummer van het voertuig/de betreffende mobilofoon aangaf staat bij de Fiat op het dak, vanwege ruimtegebrek (ach ja, ze waren klein !)  Verder op het dak van de Fiat nog de (thans aandoenlijke) oude versie van de politiesignaalvoering: de imperiaal.  Deze werd destijds door de PTD ontwikkeld en herhaaldelijk gerenoveerd (in het elektrohok van de CW) en hergebruikt op de diverse RP-voertuigen (ze waren in breedte verstelbaar).
 
2121 PTD Delft(7V)
Foto 2121.   Monteur Toon Angenent bezig aan de welzeker binnen de RP beruchte Fiat 127 ! Het type voertuig is inmiddels ter ziele zodat hier veilig gezegd kan worden dat het nou niet bepaald binnen het korps gewaardeerd werd en ook eigenlijk voor het politiewerk niet echt geschikt was: het heeft uiteindelijk in het district Limburg tot ernstig protest geleid waarna het type voertuig bij de RP langzaam werd uitgefaseerd. Toon laat zich daardoor echter niet afleiden; hij was een alom gewaardeerd collega, voortdurend in voor een geintje en altijd kalm aan het werk, maar.. hij kon bij tijd en wijle een stevige discussie met het bovenaardse voeren wanneer het werk wat tegenzat. Op de foto in de achtergrond een van de vele zij(schuif)deuren van de hal die alle uitkwamen op de grote centrale binnenplaats.
 
2122 PTD Delft(7V)
Foto 2122. Tja, monteur ..(?).. bezig met een klusje dat nogal érg veel voorkwam bij de PTD: motor of versnellingsbak eruit voor een nieuwe koppeling of soms voor nog ingrijpender reparaties.
 
2123 PTD Delft(7V)
Foto 2123. Monteur Willem Stegenga aan het werk aan de BMW R90 met Gläserkuip in motorhoek achter in de CW. De R90 was bij de RP de opvolger van de roemruchte R69S voor de verkeersgroepen en AVD. De Gläserkuip werd al jarenlang op de BMW,s gemonteerd en wel bij de PTD zelf. De netjes gebleven kuipen werden zelfs (heel duurzaam, anno nu) van af te voeren motoren gedemonteerd, gerenoveerd, gespoten en beplakt en opnieuw gemonteerd op nieuwe motoren. De nieuwe kuipen kwamen van Gläser Duitsland in kleur bij de PTD aan doch zonder (geplakte) striping; die werd bij de PTD in de motorhoek door de monteurs zelf aangebracht met de hand en “op het oog”.   De Gläserkuip is later vervangen door de eigen kuip van BMW.
 
2140 PTD Delft(7V)
Foto 2140. Een overzichtsfoto van de CW genomen vanaf het balkon (van de kantine) aan de oostelijke kopse zijde van de hal. Op de voorgrond wederom een motormontage, daarachter de brug met uitlijnapparatuur, daarna de rij gewone bruggen (met uitlaatgasafzuigslangen) en helemaal achterin is nog net de motorhoek zichtbaar.
 
2141 PTD Delft(7V)
Foto 2141. Hetzelfde overzicht maar nu van beneden (onder hetzelfde balkon) en met een beter zichtbare motorhoek achterin.
 
2142 PTD Delft(7V)
Foto 2142. De remmentestbank. Een voorziening om indoor remtesten te kunnen uitvoeren om te achterhalen of de remmen goed werken en niet scheeftrekken; een kwaal van de Ford Taunus van de verkeersgroepen destijds. We zien van links naar rechts op de foto de verzinkte afzuigpijp van de bandensmoke bij heftig remmen, de kast met toentertijd hypermoderne meetapparatuur, de ….graaf waarmee het remgedrag per wiel op papier in diagram zichtbaar werd gemaakt en tenslotte de ventilator/blower voor het koelen van de radiateur van het per saldo stilstaande voertuig met sterk toerende motor.
 

 2199 PTD Delft(7V)
Foto 2199. Een PTD-collega komt hier de CW te Delft binnen via de “hoofd-inloopingang” voorin de hal tegenover het kantoor van de werkplaatschef (rechts buiten beeld).  Achter de deur waardoor de collega zojuist binnenstapt is de trap naar boven te zien naar de overloop met wasruimte, kleedruimte en kantine. Achter de collega de deur naar het “elektrohok” waar de elektrische wizkids (respectvol bedoeld !) werkzaam waren. Rechts van de aluminiumtrap de opzij schuifbare plastic flap tegen de gierende kou ’s-winters.  Achter die flap bevinden zich namelijk twee gigantische (nog met de hand te bedienen !) schuifdeuren voor enerzijds het binnen- en buiten rijden van grotere voertuigen zoals vrachtwagens of de Shanky pantservoertuigen, anderzijds …. voor de toiletgang !   De toiletten bevonden zich namelijk buiten, direct rechts naast de genoemde schuifdeuren.  Die deuren gingen dus dagelijks vele malen open en … niet altijd even goed dicht (deuren sluiten is vaak lastig of moeilijk, nietwaar) ! Vandaar de noodzaak van genoemde flap.  Helemaal links in beeld nog net de bandenhoek zichtbaar met balanceerapparaat.

2201 PTD Delft(7V)
Foto 2201. En ja, ook voor de PTD brak het automatiseringstijdperk aan.  Wanneer deze “dinosaurus” precies is gekomen herinner ik mij niet meer. Het “immense” geheugen (qua afmetingen dan) staat links in beeld in de vorm van twee “diskdrives” (disks formaat LP of daaromtrent) en rechts daarnaast de centrale verwerkingseenheid met formaat “oma’s kabinet”.  Geheel rechts de letterlijke papierspuwer in de vorm van de meters kettingpapier uitspugende printer met als product …. eindeloze aantallen regels. Je moest gestudeerd hebben om ze te kunnen begrijpen.  Maar wat wáren we trots op dat ding !

Op diverse foto’s komt een uitbouw in zicht waarin de remmentestbank was ondergebracht.  Welnu, die uitbouw is daarvoor een smederij geweest.  Dat ding had destijds een naam dat bij vele (nog levende collegae) wellicht hun gezicht doet opleven.  De smederij werd toen ik bij de PTD kwam aangeduid met “hok van karolus” of “karolushok”.  Waarom ? Dat ben ik vergeten maar het zou zou maar kunnen zijn dat dat één der smeden die in die ruimte gewerkt hebben zo heette.  De smederij stamt vermoedelijk nog uit de defensietijd van het complex. Ik meen nog te weten dat het gehele complex of in elk geval de terreinen nog in gebruik zijn geweest door de legers van Napoleon met hun cavalerie.  Paarden dus .. smederij.Toen ik bij de PTD kwam functioneerde die niet meer als zodanig maar was die uitbouw het domein geworden van een collega (naam absoluut vergeten) die wij onderling (naar de toen lopende TV-serie Swiebertje) Malle Pietje noemde.  Je kunt je wellicht voorstellen waarom.  De collega was in tegenstelling tot hij eruit zag zéér handig met gereedschappen, lasapparaat, etc. en was in staat van “oude rommel” en oude onderdelen (die hij allemaal om zich heen verzamelde !!) weer zeer bruikbare gebruiks-dingen te maken die wij en zelfs baas F.A. van West nodig hadden voor het uitwerken en realiseren van ideeën die voor het werk en de dienst van toepassing waren of konden zijn.  En eerlijk is eerlijk (in die tijd ging dat gewoon nog zo) ook voor privéaangelegenheden wist die collega wel raad voor je.  Toen hij moest wijken voor de remmentestbank is hij met zijn hele boedeltje verhuisd naar de “grachtzijde” van de hal waarin Piet Ham en Bas Klauwie hun werkdomein hadden, dus eigenlijk werd hij de “naaste buurman” van Piet en Bas aan de achterzijde van hun hal aan de gracht. Je kwam daar door tweemaal rechtsaf te slaan, als het ware om de serre heen waarin de kantine voor het kantoorpersoneel was gevestigd (naast de kamers van Hfd. PTD plv. van Dijke. Leuke herinnering ! 

 
Bij de toelichting op de foto’s van de CW te Delft en de werkplaats te Driebergen is het wellicht belangrijk het volgende te vermelden (het was in elk geval belangrijk voor het budget en de concurrentiepositie (t.o.v. de particuliere garagebedrijven) van de PTD): wat je helaas mist op de nochtans toegelichte foto’s was de VW—kevertijd van de RP.  Maar juist op grond van de vele rondtuffende en te onderhouden KSA-kevers en hun grotere werkbroer de GSA-Transporter had de PTD de status van VW sub-dealer verworven.  Dat scheelde enorm in de kosten voor speciale gereedschappen én ... vooral de onderdelenvoorziening van het centraal magazijn, die konden nu tegen dealerprijzen worden ingekocht en de bevoorrading van het centrale magazijn van de PTD werd ingepast in de vanuit PON-Amersfoort aangestuurde (toen al geautomatiseerde !) onderdelenvoorzieningsplanning voor de VW- en Porschedealers.
Voor de Porsches in Driebergen had de PTD dezelfde status wat naast de zojuist genoemde voordelen bovendien met zich meebracht dat bij de PTD met “toestemming van Amersfoort en dus ook van Wolfsburg/Stuttgart”
bepaalde (voorbewerkingen of zelfs complete) reparatiewerkzaamheden aan de Porsches mochten worden uitgevoerd die normaal strikt aan de dealers of de importeur waren voorbehouden.  Later is de werkplaats overgegaan naar de AVD zelf en of die status toen ook is gebleven weet ik niet.  De man die je daar alles en meer over kan vertellen is de oud werkplaats chef van die werkplaats. Hij is inmiddels met pensioen,
Aldus Harry de Boer.


Geplaatst op
Met dank aan:
Hier kunnen jouw foto's, verhaal en of documenten staan. > Stuur ze in.
Help ons. Want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken