RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIELogo kop RPtW goud 82 (VV)
RIJKSPOLITIE TE WATER
Uit het archief van S. (Sipke) Veenema


RPtW Vreeswijk Veenema 8914 bwk(7V)
De Rijkspolitieloopbaan van S. Veenema. Voor zover bekend.

01-11-1954 bevordering tot wachtmeester Ie klasse.
08-04-1957 Eervol ontslag. Kort daarna geëmigreerd naar Canada.

Voor zover kan worden nagegaan heeft S. Veenema zijn gehele diensttijd bij het Korps Rijkspolitie gewerkt bij de Post Vreeswijk van de RPtW. De Post Vreeswijk behoorde tot mei 1948 bij de Groep Arnhem daarna bij de Groep Nijmegen.