RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
LANDELIJKE ONDERDELEN VELDPOLITIE
TIJDELIJKE JACHTDETACHEMENT '55/'56


Op 15 augustus 1955 werd er door de Minister van Justitie Donker een tijdelijk Jachtdetachement van de Rijkspolitie geformeerd bestaande uit 10 jachtdeskundige opsporingsambtenaren onder commando van de Majoor Jhr. B.F.W. de Beaufort en Adjudant J. Vroege commandant van de Groep Barneveld. Het doel van dit Detachement was de opsporing en aanhouding van een 10 tal grofwildstropers die bekend waren bij politie en justitie maar tot dan toe vrij spel hadden.
Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (25)(7K)Het detachement met de bijnaam "De Vliegend Brigade" werd gestationeerd in Het Jachthuis te Hoog Soeren. Voor Fl 7,88 kregen zij p.p.p.d. volledig pension.

In de korte tijd van het bestaan, zeven maanden, van het Detachement werd er, in nauwe samenwerking met jachtopzichters, een groot aantal vuurwapens, strikken en andere verboden vangmiddelen in beslag genomen en zijn er vele stropers aangehouden en veroordeeld waartoe ook de top drie van de Veluwse grofwildstropers
Het detachement  bestond uit vrijwilligers met een goed veldinstinct veelal uit gezinnen van boeren en jachtopzichters.
Veldpolitie Hoog Soeren A.C.Koning (11)(7K)Te weten de Owmr. M. van Hulst en de wmrs. M. de Visser, C.L. Kattenvilder, B.M. de Wijs, H.Th. Collingnon, C.J. Duivenvoorden, J.G.M. Nijland, O.H. Kleveringa, J. Castricum en J. van der Velden.

Zij hadden twee Jeeps, twee motoren en zes politiehonden tot hun beschikking.Mede door het grote succes van dit detachement zijn er vanaf het voorjaar 1956 meerdere vaste detachementen geformeerd met als eerste op 15 april 1956 het vast detachement Veldpolitie te Hoog Soeren.

Voor de opheffing van het tijdelijk Jachtdetachement in maart 1956 besefte men dat met het verdwijnen van deze eenheid de stroperij opnieuw zou floreren en daarom besloot de minister van Justitie dat met ingang van 15 april 1956 er een vast Detachement werd opgericht van drie man te Hoog Soeren die rechtstreeks ressorteerde onder het Gewest Arnhem van het Korps Rijkspolitie. Het werkterrein besloeg zowel de Veluwe als de Achterhoek. Het goede resultaat van deze eenheid was mede de aanleiding om nog een aantal vaste Detachementen op te richten Namelijk Breda, 's-Hertogenbosch, zeist, Roermond, Middelburg en Ommen (Ov). Eind jaren tachtig kwam er door diverse omstandigheden de klad in de Veldpolitie en bij de reorganisatie in 1994 werd de Veldpolitie zelfs in zijn geheel opgeheven.