RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
  De politieloopbaan van
Klaas de Vries


Inhoud.

 
RPALG LB KdV HA00VNM adv klaasDeVries (V)   
Klaas de Vries.
Foto dd 7-2-1961.  

  Overzicht Politieloopbaan.  
 H.1.1 19 Regiment Infanterie 04-04-35
 H.1.2. Korps Politietroepen 07-02-36
 H.1.3. Naar groep Vollenhove. 07-02-44
 H.1.4. Naar Noordoostpolder 26-04-45
 H.1.5. Naar groep Hellendoorn 01-05-46
 H.2.1. Opleiding Verkeersschool Bilthoven.  
 H.2.2. Detacheringen Verkeersschool Bilthoven  
 H.3.1. Gedetacheerd bij Verkeersgroep Almelo 03-05-48
 H.3.2. Vaste aanstelling Verkeersgroep Almelo 01-02-50
 H.4. Naar Verkeersgroep Nijmegen 01-10-56
 H.5.1 Naar verkeersgroep Zwolle 01-12-61
 H.5.2. Begrafenis Klaas de Vries 01-11-68
 H.5.3. Personeelslijst District Zwolle 1968  
     
  Bevorderingen:  
  Wachtmeester der Rijkspolitie 01-03-44
  Wachtmeester der Rijkspolitie Ie klasse. 01-01-50
  Opperwachtmeester der Rijkspolitie 01-12-61
     
  geboren 12-02-15
  Overleden te zwolle 53 jaar oud 29-10-68
  Begraven te zwolle begraafplaats Bergklooster 01-11-68RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
Politieloopbaan Klaas de Vries
Hoofdstuk 1.

Hoofdstuk 1a.
Van 4 april 1935 tot 3 september bij het 19e Regiment Infanterie.
RPALG LB KdV HA01 DPL 011 [KK]
Foto 1. Klaas de Vries staand uiterst rechts.

Hoofdstuk 1b.
. Van 7 februari 1936 tot 15 juni 1940 bij het Korps Politietroepen.
RPALG LB KdV HB01 Klaas [KK]
Foto 2. Geplaatst in Groningen. Hier op de afsluitdijk.

Hoodfstuk 1c.
Verplaatsingen binnen het Korps Politietroepen.
  19-08-1940 Naar Brigade Aalten
  19-08-1940 Naar 3e Divisie ?
  01-10-1940 Naar 6e Divisie ?
  01-07-1942 Naar Gewest Arnhem

Hoofdstuk 1d.
RPALG LB KdV HB02 KMAR 005 [KK]
Foto 8. Groep Aalten Post Heurne. Klaas de vries als bestuurder.

Hoofdstuk 1e.
07-02-1944 naar Groep Vollenhove
Geen foto's of informatie beschikbaar over deze periode.

 Hoofdstuk 1f.
  26-04-1945 van Vollenhove naar Noordoostpolder
RPALG LB KdV HD01 KMAR 001 [KK]
Foto 9. In de Noordoostpolder. Verder onbekend.
RPALG LB KdV HD02 KMAR 002 [KK]
Foto 10. Bij de KMAR. Verder onbekend. Klaas de Vries in het midden

Hoofdstuk 1g.
01-05-1946 van Groep Noordoostpolder naar Groep Hellendoorn.
RPALG LB KdV HE01 1946 Hellendoorn [KK]
Foto 11. Rijkspolitie Hellendoorn 1946. Klaas de Vries derde van rechts zittend.
RPALG LB KdV HE02Rijssen 1948 [KK]
Foto 12. 1948. Klaas de Vries politieman rechts achter.
Naar >  de index van dit artikel

RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
Politieloopbaan Klaas de Vries
Hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 2a.
Opleiding Verkerssurveillant Verkeersschool Bilthoven.
RPALG LB KdV HG01 VKS[KK]
Foto 5. Verkeersschool RP Bilthoven. Klaas de Vries 5e staand van links.
 
RPALG LB KdV HG02[KK]
Foto 6. Plaats onbekend. Klaas de Vries zittend 2e rij 2e man.

Hoofdstuk 2b.
Diversen Detacheringen Verkeersschool Bilthoven i.v.m. (bij)scholing.
Uiteraard is Klaas zoals iedere verkeersman voor (bij)scholing regtelmatig naar de Verkeersschool te Bilthoven geweest.
Hieronder enkele foto's tijdens het verblijf op de Verkeersschool door de jaren heen.
RPALG LB KdV HK01[KK]
Foto 3. Verkeersschool Bilthoven. Cursus EHBO. Klaas de Vries is aan het verbinden.
RPALG LB KdV HK02Klaas links staand [KK]
Foto 4. Verkeersschool RP Bilthoven. Klaas de Vries uiterst links.
RPALG LB KdV HK04 klaas staande 2e van rechts [KK]
Foto 7. Verkeersschool RP Bilthoven. Klaas de Vries staande 2e van Rechts.

RPALG LB KdV HK05[KK]
Foto 22. Klaas aan de bal, verplichte sport!

RPALG LB KdV HK06[KK]
Foto 38. Klaas derde van links. (verplichte Sport).  

RPALG LB KdV HK07[KK]
Foto. 7a. Op de slaapzolder van de Verkeersschool te Bilthoven.
Naar >  de index van dit artikel


RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
Politieloopbaan Klaas de Vries
Hoofdstuk 3.

Verkeersgroep Almelo.

03-05-1948 van Groep Hellendoorn gedetacheerd naar Verkeersgroep Almelo. In deze tijd was het gebruikelijk dat je eerst bij een Verkeergroep werd gedetaceerd. Je ging dan naar de eerst beschikbare curcus op de verkeersschool (zie hoofdstuk 2) . Als je dan geslaagd was kreeg je een vaste aanstelling. Slaagde je niet dan kon je weer terug naar het onderdeel waar je vandaan kwam.

01-02-1950  Vaste aanstelling bij Verkeersgroep Almelo.
Groepscommandant was in die tijd Adjudant Wijnants.
RPALG LB KdV HH01Brief1
Bedankbrief voor bewezen inzet.
RPALG LB KdV HH03 begraven3(J) [KK]
Foto 13. Begrafenis van de WmrI. Bolink. Vertrek vanuit Bethel naar de begraafplaats te Hellendoorn onder leiding van Owmr. Nieuwenhuis.
RPALG LB KdV HH04 [KK]
Foto 14. Drager links achter is Klaas de Vries. 2e van voren is Jaap Seinen.
RPALG LB KdV HH05 klaas te Almelo[KK]
Foto 15. Klaas de Vries als motorrijder.
RPALG LB KdV HH06 Rp 010, almelo klaas links, rechts onbekend [KK]
Foto 16. Verkeersgroep Almelo. Links Klaas de Vries.
RPALG LB KdV HH07[KK]
Foto 17. De Kraai en de Ekster zoals we dat als kinderen in die tijd noemden. Klaas de Vries (r) is de Ekster.
Klaas draagt beenstukken. Dat was uiteindelijk niet zo duur als laarzen.
RPALG LB KdV HH08 klaas precies in Midden groep Almelo [KK]
Foto 18. Verkeersgroep Almelo. Klaas de vries op laatste rij precies in het midden.
Het gebouw waar ze voor staan is het groepsbureau van de Verkeersgroep Almelo gelegen aan de
Vriezenveenseweg 122 te Almelo alwaar de Verkeersgroep in ieder geval in de jaren 49/50 gevestigd was.
 
RPALG LB KdV HH09[KK]
Foto. 19. verkeersgroep Almelo. Klaas de Vries staande 3e links. 4e links is Jaap Seinen.Mogelijk mochten ze destijds hun witte
verkeersuitrusting pas om doen net voordat ze op dienst gingen. De witte petovertrek en de witte koppel moesten altijd
op het bureau zijn?. Lokatie: Zie foto hierboven.
RPALG LB KdV HI01Brief2
Bedankbrief voor bewezen dienst.
RPALG LB KdV HH11 Groep Almelo Klaas rechts, links met alpino Jaap Seinen [KK]
Foto 19a.  verkeersgroep Almelo. Klaas de Vries rechts. Links met alpino Jaap Seinen.
RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
Politieloopbaan Klaas de Vries
Hoofdstuk 4.

Van 01-10-1956 tot 01-12-1961 Verkeersgroep Rijkspolitie Nijmegen.

RPALG LB KdV HI01Brief2
RPALG LB KdV HI02aan het werk [KK] 
Foto 20. Overleg met collega Rp te Water. Klaas rechts.

RPALG LB KdV HI03[KK]
Foto 21. Voor het naar huis gaan PV’s maken c.q. voorbereiden. 

RPALG LB KdV HI04 25jaarRp klaas de Vries 000 [KK]
Foto 23. 25 jarig ambtsjubileum op 7-2-1961 dat werd gevierd in het groepsbureau van de Verkeersgroep Nijmegen.
Deze foto is gemaakt in de hal van de Verkeersgroep Nijmegen.

RPALG LB KdV HI05  25jaarRp klaas de Vries 001 [KK]
Foto 24. Bloemetje voor moeder.. Lokatie: Zolder Verkeersgroep Nijmegen

RPALG LB KdV HI06 25 25jaarRp klaas de Vries 002 [KK]
Foto 25. Felicitatie door Adj J. Wiering aan jubilaris. Lokatie: Zolder Verkeersgroep Nijmegen.
Naar >  de index van dit artikelRP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
Politieloopbaan Klaas de Vries
Hoofdstuk 5.

Hoofdstuk 5a.
Naar de Verkeersgroep Rijkspolitie Zwolle.

01-12-1961 van Verkeersgrorp Nijmegen naar Verkeersgroep Zwolle
Garage van Van Gendt en Loos Deventerstraatweg 20.
RPALG LB KdV HJ01 26  [KK]
Foto 26. Owmr. van dienst Klaas de Vries. Achter een bord met kaart en natuurlijk was
er de mobilofoon. links achter glas zat de Adj.

RPALG LB KdV HJ02[KK]
Foto 27. Jaap Seinen op bezoek. Koffie en even babbelen.

RPALG LB KdV HJ03[KK]
Foto 30. Klaas met de Zephyr.

RPALG LB KdV HJ04[KK]
Foto 31. Even babbelen met een pomphouder.

RPALG LB KdV HJ05 [KK]
Foto 32. Dienstvoertuig Groepsadjudant?

RPALG LB KdV HJ06 [KK]
Foto 33. Bureau Verkeersgroep Zwolle genaamd Ponderosa.
Klaas in gesprek met monteur Johan Medendorp. 

 Hoofdstuk 5b.

Begrafenis Klaas de Vries 01-11-1968 Bergklooster met Korpseer.
Ten tijde van zijn begrafenis was de Distr. Adjudant de Adjudant BHH le Roux.
RPALG LB KdV HL01[KK]
Foto 36. R.voorman Damman L.voorman Sepers en daarachter Gersie.
Owmr. G.A. Damman 24-10-1921 gr Steenwijker­wold.
Owmr. J.C. Sepers 25-01-1922 verkeersgroep Zwolle
Owmr. A. Gersie 29-03-1920 verkeersgroep Zwolle
Owmr. C. Looge 28-11-1921 gr Ijsselmuiden
Owmr. J. Alberts 11-11-1918 gr Ijsselmuiden
Overste A.W. de Vrieze 18-09-1916 Districtscommandant
Adj. H. Drenth 10-11-1916 Commandant verkeersgroep
Lt. D. de Jong 14-12-1942 Officier toegev. Staf Zwolle
 RPALG LB KdV HL02Klaas de Vries 011 [KK]
Foto 37. v.l.n.r.
WmrI. S. Kleen 14-10-1917 Gr Staphorst
WmrI. S. Dijkman 24-10-1933 verkeersgroep
WmrI. H. v.d. Woud 12-12-1922 verkeersgroep
WmrI. H. Rosema 07-04-1917 verkeersgroep
RPALG LB KdV HL03 Klaas de Vries 003 [KK]
Foto 39. De Dragers v.l.n.r.:
Owmr. J.C. Sepers 25-01-1922 verkeersgroep Zwolle
Owmr. G.A. Damman 24-10-1921 gr Steenwijker­wold.
Owmr. H. de Vries 30-11-1916 gr Ommen
Owmr. R. Zelle 11-12-1919 gr Zwartsluis
Owmr. H.W.J.Mulder 24-04-1922 verkeersgroep

Hoofdstuk 5b.

Samenstelling Staf en Verkeersgroep District Rijkspolitie Zwolle in 1968.
 Personeel Districtsstaf Rijkspolitie Zwolle 1968. 
Overste A.W. de Vrieze 18-09-1916 Districtscommandant
ALt. D.de Jong 14-12-1942 Officier toegevoegd
Adj. J.H.H. Le Roux 15-10-1904 Districts-Adj.
Adj. A. Krikke 30-10-1905 Hoofd Administratie
Owmr. A. Kramer 21-12-1919 administrateur
Wmr.I. W. Zunnenberg 02-04-1912 administrateur
Mej A.J. de Gast 20-01-1940 schrijver
O.wmr. N. Pronk 24-06-1917 sport- en schietinstructeur
Majoor mej. N.B. Olthof 15-01-1917 Officier Jeugdzaken
Adj. 07-06-1919 Hfd recherche
Owmr. F.A. Steendam 13-06-1918 recherche
Owmr. J. Stuit 02-03-1920 recherche
Owmr. D. de Jong 07-05-1917 speurhondgeleider
Wmr.I. H.J. v.d. Elst 06-12-1912 telefonist

Personeel Verkeersgroep Rijkspolitie Zwolle 1968.  
Adj. A. Raggers 16-01-1906 Gr.Cdt. 29-3-1966 nog Commandant
Adj. H. Drenth 10-11-1916 Gr.Cdt. na Raggers 30-01-1967 genoemd als Cdt.
Adj. G. Sinnema 21-04-1919 Na Adj Drenth?
Owmr. J.T. Dam 17-06-1914 1e verv Gr.Cdt.
Owmr. J. Sei­nen 09-03-1918 2e verv Gr.Cdt.
Owmr. K. de Vries 12-02-1915 2e verv Gr.Cdt. na Seinen miv 010268
Owmr. Anthonie Gersie 29-03-1920 werd 1-12-1968
Owmr. H.W.J. Mulder 24-4-1922
Wmr.I. Heine Rosema 7-4-1917
Wmr.I. Egbert Bekkema 16-4-1920
Wmr.I. R. Gerritsen 2-6-1921
Wmr.I. H. v.d. Woud 12-12-1922
Wmr.I. J.W. Appel 13-1-1925
Wmr.I. Cornelis Alides v.d.Horst 3-1-1925
Wmr.I. J. Pot 25-7-1925
Wmr.I. L. v. Gorssel 28-6-1925
Wmr.I. Anton Verdonk 16-9-1917
Wmr. J.G. v.d. Vegte 15-7-1920
Wmr. D. Kingma 3-11-1920
Wmr. G.W. v. Mourik 14-2-1921
Wmr. S.J. Bijlsma 7-1-1923
Wmr.I. Geert Jan Dirk Maters 15-2-1923
Wmr.I. J. Jonk 21-12-1926

In een ander boekje vond ik de volgende gegevens: Franciscus Johannes de Hauf (Lauf) ? Wmr1
IK BEN NIET ZEKER OF ALLE WMR WEL WMR WAREN OF REEDS EERSTE KLASSERS.
MOCHTEN ER NOG MENSEN ZIJN DIE MIJN VADER GEKEND HEBBEN EN DIE NOG WAT VAN HEM
WETEN OF FOTO’S HEBBEN, WILLEN DIE AUB MIJ EEN MAILTJE STUREN?
Dit i.v.m. stamboomonderzoek

Arjen de Vries
Kapitein b/d der Koninkijke Luchtmacht.
arend-jan@wxs.nl
Verzoek Webmaster. In aanvulling op het verzoek van Arjen
heb je nog een aanvulling, al is het maar één naam of datum, geef het dan even door aan Arjen of via info@rijkspolitie.org.
Laten we samen dit verhaal zo compleet mogelijk maken.
Naar >  de index van dit artikel