RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
Politieloopbaan Klaas de Vries
Hoofdstuk 3.

Verkeersgroep Almelo.

03-05-1948 van Groep Hellendoorn gedetacheerd naar Verkeersgroep Almelo. In deze tijd was het gebruikelijk dat je eerst bij een Verkeergroep werd gedetaceerd. Je ging dan naar de eerst beschikbare curcus op de verkeersschool (zie hoofdstuk 2) . Als je dan geslaagd was kreeg je een vaste aanstelling. Slaagde je niet dan kon je weer terug naar het onderdeel waar je vandaan kwam.

01-02-1950  Vaste aanstelling bij Verkeersgroep Almelo.
Groepscommandant was in die tijd Adjudant Wijnants.
RPALG LB KdV HH01Brief1
Bedankbrief voor bewezen inzet.
RPALG LB KdV HH03 begraven3(J) [KK]
Foto 13. Begrafenis van de WmrI. Bolink. Vertrek vanuit Bethel naar de begraafplaats te Hellendoorn onder leiding van Owmr. Nieuwenhuis.
RPALG LB KdV HH04 [KK]
Foto 14. Drager links achter is Klaas de Vries. 2e van voren is Jaap Seinen.
RPALG LB KdV HH05 klaas te Almelo[KK]
Foto 15. Klaas de Vries als motorrijder.
RPALG LB KdV HH06 Rp 010, almelo klaas links, rechts onbekend [KK]
Foto 16. Verkeersgroep Almelo. Links Klaas de Vries.
RPALG LB KdV HH07[KK]
Foto 17. De Kraai en de Ekster zoals we dat als kinderen in die tijd noemden. Klaas de Vries (r) is de Ekster.
Klaas draagt beenstukken. Dat was uiteindelijk niet zo duur als laarzen.
RPALG LB KdV HH08 klaas precies in Midden groep Almelo [KK]
Foto 18. Verkeersgroep Almelo. Klaas de vries op laatste rij precies in het midden.
Het gebouw waar ze voor staan is het groepsbureau van de Verkeersgroep Almelo gelegen aan de
Vriezenveenseweg 122 te Almelo alwaar de Verkeersgroep in ieder geval in de jaren 49/50 gevestigd was.
 
RPALG LB KdV HH09[KK]
Foto. 19. verkeersgroep Almelo. Klaas de Vries staande 3e links. 4e links is Jaap Seinen.Mogelijk mochten ze destijds hun witte
verkeersuitrusting pas om doen net voordat ze op dienst gingen. De witte petovertrek en de witte koppel moesten altijd
op het bureau zijn?. Lokatie: Zie foto hierboven.
RPALG LB KdV HI01Brief2
Bedankbrief voor bewezen dienst.
RPALG LB KdV HH11 Groep Almelo Klaas rechts, links met alpino Jaap Seinen [KK]
Foto 19a.  verkeersgroep Almelo. Klaas de Vries rechts. Links met alpino Jaap Seinen.