RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
Politieloopbaan Klaas de Vries
Hoofdstuk 4.

Van 01-10-1956 tot 01-12-1961 Verkeersgroep Rijkspolitie Nijmegen.

RPALG LB KdV HI01Brief2
RPALG LB KdV HI02aan het werk [KK] 
Foto 20. Overleg met collega Rp te Water. Klaas rechts.

RPALG LB KdV HI03[KK]
Foto 21. Voor het naar huis gaan PV’s maken c.q. voorbereiden. 

RPALG LB KdV HI04 25jaarRp klaas de Vries 000 [KK]
Foto 23. 25 jarig ambtsjubileum op 7-2-1961 dat werd gevierd in het groepsbureau van de Verkeersgroep Nijmegen.
Deze foto is gemaakt in de hal van de Verkeersgroep Nijmegen.

RPALG LB KdV HI05  25jaarRp klaas de Vries 001 [KK]
Foto 24. Bloemetje voor moeder.. Lokatie: Zolder Verkeersgroep Nijmegen

RPALG LB KdV HI06 25 25jaarRp klaas de Vries 002 [KK]
Foto 25. Felicitatie door Adj J. Wiering aan jubilaris. Lokatie: Zolder Verkeersgroep Nijmegen.
Naar >  de index van dit artikel