RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
RIJKSPOLITIE ALGEMEEN
HISTORIE VERKEERSTOEZICHT


HVT H1 01(7V)Een aantal artikelen over de historie van het verkeerstoezicht op de Nederlandse wegen door de politie.

Hoofdstuk 3. Snelheidscontroles.

Toch bleef, ondanks alle reorganisatie, aanschaf van nieuw materiaal en de enorme inzet - zeventig procent van alle politiemanuren werd aan het verkeer besteed - het aantal overtredingen en verkeersongevallen schrikbarend toenemen. In navolging van andere Europese landen werd ook in Nederland de snelheid aan banden gelegd. De controle daarop gaf echter veel problemen door een gebrek aan betrouwbare meetapparatuur. De reeds voor de oorlog door de Haagse inspecteur van politie Waltmans en de instrumentenmaker Sirks ontwikkelde snelheidsmeter werd door het Bureau Verkeerszaken van de Algemene Inspectie als onbetrouwbaar gekwalificeerd en het gebruik daarvan te arbeidsintensief.

Dat veranderde in het vroege voorjaar van 1960 toen een Telefunken-radarapparaat werd aangeschaft. Daaraan voorafgaand had het Bureau Verkeerszaken van de Algemene Inspectie oriënterende onderzoeken verricht in Duitsland. Daar was na het gebruik van de radar-meetapparatuur het aantal verkeersslachtoffers in één jaar met 2.500 verminderd. Met de apparatuur werd gedurende enkele weken geëxperimenteerd op de Verkeersschool De Varenkamp in Bilthoven. De eerste werkelijke controles werden uitgevoerd in de gemeente Woudenberg. Een succes, temeer omdat opnieuw was gebleken, dat door goede apparatuur met een minimum aan manuren een maximale bijdrage kon worden geleverd aan de verkeersveiligheid.

Een nieuw tijdperk werd ook ingeluid toen op 2 november 1960 bij wijze van proef een nieuw wapen werd ingezet; de Porsche 1600 (kosten 17.000 gulden inclusief uitmonstering). Dit snelle voertuig, uitgerust met mobilofoon, luidspreker, obstakelmateriaal, EHBO-uitrusting en een brandblusapparaat, werd al sinds 1955 met succes gebruikt door de Duitse 'Autobahnzug' in Nordrhein-Westfalen.
De komst van de Porsche met een bemanning in witte kleding, valhelm en witte handschoenen zorgde voor een golf van kritiek; door de weggebruikers en de pers. 'Showbinken met witte handschoenen, die bang zijn de handen vuil te maken,' werd er gefluisterd, zowel extern als intern. Voordat werd besloten tot de 'Porsche-proef was in Duitsland een uitvoerig oriënterend onderzoek ingesteld door het hoofd van het Bureau Verkeerszaken, de majoor WH. van Ballegooijen de Jong en luitenant A.C. Vogel. Na vele gesprekken met de Polizei-Oberkommissar Viktor Manweiler in Düsseldorf, keerden beide functionarissen enthousiast terug, vol lof over de snelle voertuigen.

De proef met de Porsche slaagde volkomen, mede door de opperwachtmeester J. van der Heide uit Den Haag, die voor onbepaalde tijd aan het Bureau Verkeerszaken was gedetacheerd. Hij was misschien wel de eerste politieman die bij een staande houding van een overtreder zich meldde met: 'Ik ben Van der Heide van de Rijkspolitie'; een nieuwe manier van politie-optreden die later structureel in de opleiding werd opgenomen. Deze wijze van optreden bracht veel goodwill voor het imago van de politie in het algemeen. Misschien daarom wel werd er reeds achter de schermen gesproken over de vorming van een speciale, met Porsches uitgeruste surveillancegroep en in navolging van Nordrhein-Westfalen met geselecteerde manschappen. Maar zover was het nog niet