RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
RIJKSPOLITIE ALGEMEEN
HISTORIE VERKEERSTOEZICHT


HVT H1 01(7V)Een aantal artikelen over de historie van het verkeerstoezicht op de Nederlandse wegen door de politie.

Hoofdstuk 4. Het begin van het gerichte verkeerstoezicht op de autosnelwegen.

Organisatorisch diende er nog heel wat werk te worden verzet zoals bij voorbeeld de oprichting van de landelijk opererende Sectie Bijzondere Verkeerstaken waartoe de Minister van Justitie in april 1961 besloot. De sectie werd onderverdeeld in de Groep Surveillance Autosnelwegen (porsche-groep) en de Groep voor Bijzondere Diensten onder de dagelijkse leiding van opperwachtmeester J. Hillebrand. De leiding van de sectie werd opgedragen aan de inmiddels tot kapitein bevorderde luitenant A.C. Vogel.


De Sectie Bijzondere Verkeerstaken kreeg als voorlopige standplaats Den Haag en werd ondergebracht in de oude Alexanderkazerne die met man en macht voor dit doel gereed werd gemaakt onder het motto 'Operatie ouwe Alex.' Een operatie, die onder druk van de omstandigheden te snel werd uitgevoerd, zoals later zou blijken.
De oprichting van de Sectie Bijzondere Verkeerstaken was een direct gevolg van de ontwikkeling van de techniek met nieuwe mogelijkheden en arbeidsbesparende apparatuur; apparatuur echter die verschillende differentiaties vereiste, maar vooral gespecialiseerd personeel, zoals de bemanning van de Porsches.

De oprichting van de Groep Surveillance Autosnelwegen (GSA) hield ten nauwste verband met het geheel eigen karakter van het verkeer op de autosnelwegen met gescheiden rijbanen; uitsluitend motorrijtuigen, geen tegemoetkomend verkeer en gelijkvloerse kruisingen; omstandigheden met karakteristieke overtredingen veelal met ernstige gevolgen.
De oprichting van de Groep Bijzondere Diensten had alles te maken met de ontwikkelingen en voortschrijding van de techniek. Vooral in de verkeerssector werden steeds hogere eisen gesteld aan personeel en materieel. De sterke toename van het verkeer vereiste van de politie een uitbreiding van de activiteiten terwijl daarnaast het streven was de veelal kostbare hulpmiddelen zo economisch mogelijk te benutten; zaken die slechts konden worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel.

HVT H4 01(7V)De eerste Traffipax-auto.
Kort na de Porsche-proef volgde een proef met een zogeheten verkeerscamerawagen in Nijmegen; ook een wagen die al enige jaren met succes in Duitsland in gebruik was. De camerawagen was een normale onopvallende surveillance-auto, voorzien van Traffipax-foto-apparatuur bestaande uit twee robotcamara's, één op het dashboard achter de voorruit gemonteerd en voorts één op het rechter voorspatbord gemonteerde tachometer en een elektronenflitser.
Het inbouwen van de instrumenten werd uitgevoerd door het Bureau Verkeerszaken waarbij opperwachtmeester J. Schot van de Verkeersgroep Utrecht een belangrijke rol speelde.
Met de camera werd het mogelijk iedere overtreding fotografisch vast te leggen met als inzet een foto van de tachometer met datum, tijd en eventueel snelheid.

HVT H4 02 VRTG GSA 1956 Ford Taunus Transit KF1000(7V)De Ford Taunus Transit FK 1000

Inmiddels had ook de Ford FK 1000 zijn intrede in het Korps gedaan. De bestelbus werd gebruikt voor surveillance, het vervoer van arrestanten en andere voorkomende werkzaamheden. De bus bood plaats aan zeven personen. In totaal werden er 115 aangeschaft (vijf per district). In Zierikzee, Middelburg en Den Burg werd de FK 1000 tevens ingericht als semi-verkeerswagen omdat deze vooruit geschoven posten moeilijk waren te bereiken voor de Technische Patrouille Wagens.