RP Logo ster 80 (VV) RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
 OUDE RIJKSPOLITIE VOERTUIGEN 


    Overzicht van de bij het Korps Rijkspolitie gebruikte Pantservoertuigen.
Inhoud.  Vanaf 1973 zijn er bij het Korps Rijkspolitie diverse pantservoertuig in gebruik geweest. In hoofdzaak voor beveiligingstaken op Schiphol. In het bijzonder ter beveiliging van vliegtuigen van de Israëlische luchtvaartmaatschappij EL AL. Ook bij de COME te Neerijnen werden enkele pantservoertuigen gebruikt voor de opleiding van bemanning en personeel van de Mobiele Eenheid. Ook konden deze indien nodig elders in het land bij grootschalige optredens van de Mobiele eenheid worden ingezet. Dit is o.a. gebeurd in 1981 bij de blokkade van de kerncentrale Dodewaard, in 1974 bij de protestactie van de vrachtwagenchauffeurs bij de grensovergang Wuustwezel en in 1976 in Vaassen. De rijtechnische opleiding van de pantservoertuigen werd verzocht op de verkeersschool van de Rijkspolitie te Bilthoven. Na de reorganisatie van de politie in 1994 zijn alle nog in dienst zijnde pantservoertuigen overgedragen aan de Marechaussee.
D1. De Sankey
D2. De Shorland MK3
D3. De Shorland MK4
D4. De Landrover
   
   
   

Naar >  menu oude RP voertuigen


 Reacties en/of aanvullingen op dit artikel mail het ons. Wel graag de naam v/h artikel en/of het fotonummer vermelden.
Belangrijk. Stuur geen foto's uit boeken, facebookpagina's of websites in. Deze mogen wij niet publiceren.
Het is niet toegestaan
om foto's van deze site elders te publiceren bv op een website of facebookpagina.

 Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken. Lees hier hoe


 

 

  RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
 OUDE RIJKSPOLITIE VOERTUIGEN DEEL 1. DE SANKEY AT 104 PANTSERVOERTUIG.
De Sankey is een commercieel ontwerp uit 1970, dat een gepantserde opbouw combineert met het gewone chassis en de ophanging van een Bedford vrachtwagen en een Bedford-motor met Allison automatische transmissie. Het gepantserde wielvoertuig voor manschappenvervoer werd speciaal ontworpen voor politie- of veiligheidsdiensten en biedt maximaal plaats aan elf personen. Vier pantserglasblokken bieden de chauffeur een redelijk zicht; ook de vaste waarnemingstoren is voorzien van vier pantserglasblokken. Het voertuig is verder voorzien van zeven schuifluikjes, die dienen als observatie- en schietpoorten.

DLV Sdeta Sankey schiphol(7V) (2)Vier Sankey-pantserwagens werden in 1973 aangeschaft door het landelijke Korps Rijkspolitie. De bemanning bestond uit drie personen: de commandant (adjudant of opperwachtmeester) en twee chauffeurs (wachtmeester of wachtmeester eerste klasse), die bij toerbeurt dienst deden als waarnemer. Twee pantserwagens werden permanent gestationeerd bij de Dienst Luchtvaart (DLV) van de Rijkspolitie op de luchthaven Schiphol. Later werden voor de beveiligingstaak op Schiphol Shorland-pantserwagens aangekocht.

De voertuigen werden ingezet voor de begeleiding van taxiënde vliegtuigen van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al en de bewaking van op het platform geparkeerde vliegtuigen. De Sankeys werden ook ingezet als observatievoertuig en machtsvertoon in september 1974 op Schiphol. Terroristen van het Japanse Rode Leger bezetten de Franse ambassade in Den Haag om een kameraad uit gevangenschap vrij te krijgen. Op Schiphol wisselden zij hun gijzelaars uit tegen de uit Frankrijk overgevlogen strijdmakker en vertrokken vervolgens met een Frans verkeersvliegtuig en 300.000 dollar naar Damascus.

De overige twee Sankeys werden gestationeerd bij de Centrale Opleiding Mobiele Eenheden (COME) van de Rijkspolitie te Neerijnen. Zij werden gebruikt voor de opleiding van personeel voor de Mobiele Eenheden, de opleiding van pantserwagenbemanningen en ondersteuning aan de Bijzondere Bijstandseenheid Rijkspolitie. Indien nodig konden zij bijstand verlenen elders in het land aan rijkspolitie en gemeentepolitie bij ME-acties en terreurbestrijdingsacties. Een Sankey nam deel aan het ME-optreden tegen een blokkade van vrachtwagenchauffeurs bij grenspost Wuustwezel in 1974. Ook verleende een Sankey bijstand bij de blokkade van kerncentrale Dodewaard van 18 tot 23 september 1981. In 1983 waren de vier Sankey-pantserwagens nog in gebruik bij de Centrale Opleiding Mobiele Eenheden van het Korps Rijkspolitie te Neerijnen. Het aantal van vier was niet veel maar bij grootschalige acties werd ook gebruik gemaakt van pantservoertuigen van het leger.

Pantservoertuig SANKEY AT 10, GKN Sankey Armoured Truck 104, fabrikant: GKN Sankey Limited, Telford, Salop, Groot-Brittannië. Jaar van ingebruikname: 1973, lengte: 5,48 m, breedte: 2,43 m, hoogte: 2,48 m, gewicht: 8,9 ton, motor: Bedford 330, 6 cilinder, diesel, 100 pk, pantser: staalplaat 6-16 mm, maximumsnelheid: 80 km per uur

Hieronder foto's van de vier Sankey-pantserwagens die bij het Korps Rijkspolitie in gebruik zijn geweest.

De Sankey AT 104 met kenteken GB-89-66.
Sankey GB-89-66  1067 PTD Voertuigen 1990(7V)
Aan de voorkant is het voertuig voorzien van een barricaderuimer en hefinstallatie. Deze pantserwagen is onder andere ingezet in Vaassen, 1976

De Sankey AT 104 met kenteken DB-60-34.
Sankey DB-60-34 Beilen Smilde Jasperse 01(7V)
Aanvankelijk was dit voertuig opgenomen in de collectie van het Nederlands Politiemuseum maar in 1996 gesloopt.

De Sankey AT 104 met kenteken DB-47-94.
Helaas nog geen foto beschikbaar.
Sinds 1996 in collectie NPM; deze pantserwagen is onder andere ingezet in Vaassen, 1976.


De Sankey AT 104 met kenteken DB-47-95.
RPGRP DB 47 95 Sankey Beilen Smilde Jasperse 9(7V)
Klaar om ingezet te worden bij de bezetting in Smilde/Beilen.

Naar >  de index van dit artikel RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
 OUDE RIJKSPOLITIE VOERTUIGEN DEEL 2.    DE SHORLAND MK 3 PANTSERVOERTUIG.
De Shorland werd in 1965 ontwikkeld als pantserwagen voor de Noord-Ierse politie, de Royal Ulster Constabulary. Het was een samenwerkingsproject van Land-Rover, die het chassis leverde en Short Brothers in Belfast, die de gepantserde opbouw vervaardigde: vandaar ook de merknaam Shorland.

Het voertuig biedt plaats aan een chauffeur, waarnemer/schutter en commandant. De met de hand draaibare observatie- en mitrailleurkoepel is voorzien van een schietpoort. Ook het Britse leger nam de Shorland in gebruik als licht gepantserd verkenningsvoertuig.
De Shorland MK 3 is door de Nederlandse Politie vanaf 1975 ingezet als voertuig voor surveillance, begeleiding en verkenning. De bemanning bestond uit: commandant (opperwachtmeester of wachtmeester eerste klasse), chauffeur (wachtmeester(1e kl.)) en schutter (wachtmeester(1e kl.)) met als boordwapen een pistoolmitrailleur Heckler & Koch MP 5A3.
Vier, later vijf Shorlands waren permanent gestationeerd bij de Dienst Luchtvaart van de Rijkspolitie op Schiphol. Deze dienst was belast met de politietaak op de luchthaven en de beveiliging daarvan tegen mogelijke terroristische aanslagen.
De Shorlands werden vooral gebruikt voor de begeleiding en bewaking van vliegtuigen die mogelijk doelwit konden zijn van terroristische aanslagen, met name toestellen van El Al. Voor de afhandeling van een El Al-vliegtuig werden steeds drie Shorlands ingezet op taxibanen en platform. Een Shorland in witte uitvoering stond ook vaak voor de ingang van de vertrekhal van Schiphol. Dit i.v.m. het zogenaamde "windowdressing". Het laten zien dat je er bent. De bemanning had ook de opdracht om bij een daadwerkelijke aanval dwars door de glazen voorgevel te rijden om mogelijk ook bij de aanvallers verwarring te zaaien.

Twee, later één, Shorlands waren ingedeeld bij de V.B.V.- groep (Volledig Beschermend Voertuig-groep) van de Centrale Opleiding Mobiele Eenheden van het Korps Rijkspolitie te Neerijnen. Hun taak was de opleiding van bemanningen voor de detacheringen op Schiphol en bijstandsverlening aan politiekorpsen elders in het land.
Dit was hard nodig omdat deze pantserwagens die 3400 kilogram wogen niet waren voorzien van rem- of stuurbekrachtiging. Er was  heel moeilijk mee te rijden. Op Schiphol viel dat door de ruimte nog wel mee, maar er moest met de pantserwagens wel worden geoefend op een schietbaan, b.v. in Alphen a/d/ Rijn. Er waren bestuurders aangewezen en opgeleid die hiervoor dan ook een korpsrijbewijs kregen. Die opleiding was waren dan ook hard nodig, zeker  bij bv. het rijden van en naar de schietbaan want je moest dan wel veilig over de openbare weg kunnen rijden.

Onder de bemanning bevond zich ook een schutter van de Heckler & Koch MP5. Dat was een semi-automatisch wapen die ook tot automatisch omgebouwd kon worden. Dit wapen kon van binnenuit, in de geschutskoepel, worden bediend. 

Ook werden de Shorlands ingezet voor de bewaking van het vliegveld Zuid-Limburg tijdens de Eurotop in Maastricht in maart 1981 en bij de blokkade van kerncentrale Dodewaard in september 1981. Ook begeleidden de pantserwagens wapentransporten door de overheid en legale transporten van verdovende middelen voor farmaceutisch gebruik. In 1983 waren nog zes Shorlands in gebruik bij de rijkspolitie.
Twee Shorlands hebben ook dienst gedaan rond 1981 bij de Gemeentepolitie van Haarlemmermeer. Het ambtsgebied van dit korps reikte tot aan de luchthaven Schiphol. Aanslagen gericht tegen de luchthaven zouden ook plaats kunnen vinden vanaf het grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer en de voertuigen werden dan ook ingezet bij de beveiliging van het buitengebied rond Schiphol.

Pantservoertuig SHORLAND MK 3. (Land-Rover) Shorland MK 3 Armoured Patrol Car. Fabrikant: British Leyland (Rover), Solihull, Birmingham, en Short Brothers & Harland limited, Belfast. Jaar van ingebruikname: 1979. Llengte: 4,59 m, breedte: 1,77 m, hoogte: 2,28 m en gewicht: 3,4 ton. Motor: Rover, 6 cilinder, benzine, 95 pk. Pantser: staalplaat 5-8 mm. Mmaximumsnelheid: 100 km per uur.


Hieronder een overzicht met foto's voor zover beschikbaar van de Shorland Mk III pantserwagens die bij het Korps Rijkspolitie in gebruik zijn geweest.


DShorland Mk III kenteken 54-10-MB (1976), (wagennummer 4)


DShorland Mk III kenteken 54-11-MB (1976)


DShorland Mk III kenteken 13-52-NB (1976) (wagennummer 3): Was gestationeerd op Schiphol

ME Eindhoven Mulder 0100  Shorland 13 52 NB(7K)


DShorland Mk III kenteken 13-53-NB (1976) (wagennummer 2): Was gestationeerd op Schiphol en ingezet in Vaassen 1976


DShorland Mk III kenteken 19-56-ZB (1977) : was gestationeerd op Schiphol; eerst in collectie NPM en Politiemuseum Den Helder, in 2006 afgestoten en vernietigd


DShorland Mk III kenteken 19-57-ZB (1977)

Shorland 19-57-ZB MKIII 1150 PTD Voertuigen 1990(7V)


DShorland Mk III kenteken 58-JB-25 (1978) (wagennummer 5): in collectie Nederlands Politiemuseum sinds 1991

Shorland 58-JB-25 MKIII 5 3800015 AREG(7V)


DShorland Mk III kenteken 58-JB-26 (1978) (wagennummer 3): ; ingezet op Schiphol.


Naar >  de index van dit artikel RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
 OUDE RIJKSPOLITIE VOERTUIGENDEEL 4.   DE SHORLAND MK 4 PANTSERVOERTUIG

Hieronder een overzicht met foto's voor zover beschikbaar van de Shorland Mk 4 pantserwagens die bij het Korps Rijkspolitie in gebruik zijngeweest.


De Shorland MK pantserwagen met kenteken BY-21-JR nummer 1.


De Shorland MK pantserwagen met kenteken VG-27-LR nummer 1.


De Shorland MK pantserwagen met kenteken ? nummer 2


De Shorland MK pantserwagen met kenteken ? nummer 3


De Shorland MK pantserwagen met kenteken BY-07-KV nummer 4


De Shorland MK pantserwagen met kenteken ? nummer 5
 


Naar >  de index van dit artikel RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
 OUDE RIJKSPOLITIE VOERTUIGEN DEEL 4.  DE LANDROVER PANTSERVOERTUIG.

Bij de rijkspolitie zijn drie pantserwagens (Land-Rover) Shorts SB 301 Armoured Personnel Vehicle in gebruik geweest.
Pantservoertuig SHORT. (Land-Rover) Shorts SB 301 Armoured Personnel Vehicle.  fabrikant: British Leyland (Rover), Solihull, Birmingham, en Short Brothers & Harland limited, Belfast. jaar van ingebruikname: 1979. De S(hort) B(rothers) 301 is een verderontwikkeling (variant 01) van het Shorland MK 3 verkenningsvoertuig tot gepantserd wielvoertuig voor troepenvervoer (zes tot acht personen), met een identiek Land-Roverchassis als basis. Pantservoertuig_Shorland MKIII.
Drie Shorts SB 301-pantserwagens werden in 1979 aangekocht door de Centrale Opleiding Mobiele Eenheden van de Rijkspolitie in Neerijnen. Het voertuig werd ook gebruikt voor het vervoer van zes tot acht politiemensen tijdens de ME-opleiding, maar diende vooral als les- en instructiewagen bij de opleiding van de bestuurders en bemanningen voor de Shorland-pantserwagens. De ruimere Shorts bood meer binnenruimte tijdens de opleiding.
De tactische opleiding voor de Shorland werd verzorgd door de COME; de rijtechnische opleiding vond plaats op de Verkeersschool van de Rijkspolitie te Bilthoven. Daarom ook werden twee van de Shorts-voertuigen voorzien van een dubbele bediening en gestationeerd in Bilthoven.


De Landrover Shorts SB 301 met kenteken 58-JB-28.
Shorland 58-JB-28 SB301 65 1085 PTD Voertuigen 1990(7V)
De Landrover Shorts SB 301 met Kenteken 57-91-HF (handelaarskenteken)


De Landrover Shorts SB 301 met kenteken 58-JB-22 nummer 66 VKS RP Bilthoven.
Shorland 58-JB-22 SB301 66  VKS ME instructiewagen(7V)
Shorland 58-JB-22 SB301 66 VKS ME instructiewagen1(7V)


Naar >  de index van dit artikel RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
 OUDE RIJKSPOLITIE VOERTUIGEN DE KSA OPEL PASSAT

 Naar >  de index van dit artikel


Naar >  menu oude RP voertuigen