Skip to main content


Logo kop RP 82 (VV)Logo kop RP 82 (VV) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
VERVOLG WELKOMDe website is gestart als Rijkspolitieverkeersgroepen.nl, een site die bedoeld was om de leden van de voormalige Verkeersgroep Rijkspolitie District Nijmegen herinneringen te laten delen. Dit initiatief was al snel uitgegroeid tot een website die alle onderdelen van het Korps in beeld brengt.

Het begon allemaal in mei 2007 tijdens het afscheid van collega Theo Scholte van het regio korps Gelderland-Midden, maar die een groot deel van zijn politieloopbaan (1976-1994) bij de Verkeersgroep van de Rijkspolitie District Nijmegen had doorgebracht. Tijdens zijn afscheid waren veel oud collega’s van de Verkeersgroep Nijmegen aanwezig. Enkelen daarvan opperden het idee om een reünie te organiseren en een website over de verkeersgroep Nijmegen te maken.
Het idee van de website werd opgepakt door Hans Baars, oud lid van de Verkeersgroep Nijmegen die met het bouwen en onderhouden van een website toen al enige ervaring had.
In die tijd was er op internet heel weinig te vinden over de historie van het Korps Rijkspolitie terwijl ook er toch duizenden mensen hebben gewerkt die midden in de samenleving stonden en echt van alles hebben meegewerkt en natuurlijk niet altijd leuke zaken.
Kort nadat de site op Internet verscheen kregen we algauw materiaal binnen van andere verkeersgroepen. Oud collega´s doken in plakboeken, dozen met foto´s en herinneringen en vertrouwden deze aan het papier toe. Omdat het verwerken van al deze informatie heel veel vrije tijd koste vroeg Hans al snel hulp. Theo ging eind 2007 Hans assisteren.

Al gauw was niet alleen de Verkeersgroep Nijmegen het onderwerp maar kwam er ook steeds meer aandacht voor de andere Verkeersgroepen, de Verkeersschool in Bilthoven en de Algemene Verkeersdienst in Driebergen. De verkeersschool werd al snel goed vertegenwoordigd door de beschikbaarheid van uitgebreide (gedrukte) informatie waarin tekst en uitleg werd gegeven over de opleiding tot verkeerssurveillant. Veel van deze informatie kwam van oud-collega Pieter Scheper die jarenlang op het verkeersinstituut gewerkt heeft.
Er werd een een deel over de Algemene Verkeersdienst ingericht. De dienst waar destijds door de “gewone politiemensen” toch met al of niet terechte jaloezie naar gekeken werd. Maar zoals altijd, de tijd heelt alle wonden, en één ding moet je 'Driebergen' nageven: Zij waren een van de weinigen die met jaarboeken, een prachtige registratie van de ontwikkelingen van dat verkeersonderdeel hebben achtergelaten. Op de site staat ook een overzicht van de iets meer dan 500 Porsches die door de AVD gebruikt zijn. De bedoeling is om van iedere Porsche minimaal een foto te tonen met daarop  het kenteken en roepnummer van die Porsche duidelijk zichtbaar.

Inmiddels was de website dus uitgegroeid tot alle verkeersonderdelen van het Korps Rijkspolitie onder de naam www.rijkspolitieverkeersgroepen.nl.

Maar al gauw werd duidelijk dat er ook behoefte was aan geschiedschrijving over andere afdelingen van het Korps zoals: de Landgroepen, de Rijkspolitie te Water, de Dienst Luchtvaart etc.
Daarom werd eind 2007 besloten om er een site van te maken over alle onderdelen van het voormalige Korps Rijkspolitie die had bestaan van november 1945 tot april 1994. De naam van de site werd toen ook gewijzigd in www.rijkspolitie.org.
Vanaf dat moment was dan ook de opzet om van alle onderdelen van het Korps Rijkspolitie iets op de site te zetten. Het liefst eigen materiaal (o.a. foto's en verhalen) van voormalige Rijkspolitiemensen aangevuld met informatie uit bv. Politiealmanakken, het Korpsblad, het RP-magazine etc.
Waar waren we aan begonnen! Maar na vele jaren is er een website ontstaan met informatie over heel veel onderdelen. Maar we zijn er nog lang niet. Hopelijk krijgen we in de toekomst nog veel materiaal toegestuurd, in het bijzonder van afdelingen/onderdelen die nog niet op de site vermeld staan.
Wat de Landgroepen betreft. Van de meer dan zeshonderd Landgroepen die er geweest zijn hebben we er al een groot aantal aardig in beeld. De opzet is om van iedere landgroep een kort historisch overzicht te maken met daaraan gekoppeld een prikbord waar alle binnengekomen informatie op geplaatst kan worden. Zo gauw er iets over een groep binnenkomt zetten we het prikbord van die groep op de site en proberen we zo snel mogelijk het historisch overzicht er bij te zetten. De informatie voor de overzichten wordt door ons voornamelijk uit oude Politiealmanakken en andere politiebladen, zoals Het Korpsblad en de RP-magazine gehaald aangevuld met ingestuurde informatie. We hebben inmiddels een groot aantal Korpsbladen, RP-magazines en politiealmanakken digitaal zodat we redelijk eenvoudig informatie kunnen opzoeken.

Op de site staan inmiddels al meer dan 2000 artikelen en duizenden foto’s. En we hebben gemiddeld meer dan 150 bezoekers per dag. Aan de website is ook een gastenboek gekoppeld. Diversen oud-collega’s hebben al via dat gastenboek gereageerd op onze website.
Verder (als er tijd voor is) willen we de artikelen, die te herleiden zijn naar een groep of onderdeel, uit de oude Korpsbladen, RP-magazine plaatsen op het prikbord van de betreffende groep. Kortom het wordt “het Madurodam” van het voormalige Korps Rijkspolitie waar je de uniform- en bureaulucht bijna kan ruiken.
Om voor de bezoekers die regelmatig terugkeren het makkelijk te maken om te weten welke artikelen nieuw of aangepast zijn hebben we een menu item "Laatste aanpassingen". Dit is een lijst waar we vermelden welke artikelen nieuw zijn of aangepast. Een mooistart punt als je regelmatig even langs komt en op de hoogte wil blijven van alle wijzigingen.
Door de site zijn er ook weer diversen contacten tussen oud-collega’s aangehaald. We krijgen regelmatig verzoeken om E-mails door te sturen naar oud-collega’s. Wij geven nooit E-mailadressen maar sturen het verzoek wel door zodat de geadresseerde zelf kan beoordelen of hij er wat mee doet.
Theo Scholte verzorgd de inhoud van de site en Hans doet de technische ondersteuning. De site is geheel vrijwilligerswerk dat heel veel vrije tijd kost. Gemiddeld toch gauw een paar uur per dag.Maar we doen het na al die jaren nog steeds met veel plezier. Wij wensen al de bezoekers van de site veel lees plezier.

Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.


Terug naar home.

Regelmatig worden er op deze site toevoegingen en wijzigingen aangebracht. Om deze snel te kunnen vinden houden we een lijst bij met de laatste toevoegingen en wijzigingen.
Bekijk hier de lijst.
Zoekhulp
Er staan op onze site al meer dan 2000 artikelen waarvan sommige ook nog met meerdere pagina’s. Als je iets specifieks zoek is het natuurlijk niet te doen om al die documenten even na te lopen. Daarom deze leeswijzer / zoekhulp.
Vervolg zoekhulp....