Skip to main content

Deze website en uw Privacy

In mei 2016 is de EU wetgeving “General Data Protection Regulation (GDPR)” van kracht geworden. Alle EU lidstaten hebben op basis van die wetgeving een lokale vertaling gemaakt, die in Nederland bekend staat onder de naam “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”.
Deze regelgeving is in principe van toepassing op iedereen die persoonsgegevens verzameld of gegevens die naar natuurlijke personen herleidbaar zijn. De wet geeft een aantal richtlijnen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens en de rechten van de betrokkene over wie persoonsgegevens bewaard en gebruikt worden.
De Nederlandse verordening is vanaf 25 mei 2018 van toepassing, waarmee bedoeld wordt dat overtreding van de sinds mei 2016 geldende regels, nu strafbaar gesteld worden.

Op de website www.rijkspolitie.org is de AVG echter niet van toepassing. Wij motiveren dat als volgt

Deze verordening is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijke persoon in het kader van een louter persoonlijke of huishoudelijke activiteit die als zodanig geen enkel verband houdt met een beroeps- of handelsactiviteit. Tot persoonlijke of huishoudelijke activiteiten kunnen behoren het voeren van correspondentie of het houden van adresbestanden, het sociaal netwerken en online-activiteiten in de context van dergelijke activiteiten.
(Bron: http://www.privacy-regulation.eu/nl/r18.htm )

Het belang van uw privacy

Om uw privacy te waarborgen volgt deze website natuurlijk wel zoveel mogelijk de regels van de AVG.

Doelbinding

Deze website is opgezet met als doel om vanuit het oogpunt van een hobby een persoonlijke activiteit te voeren en het sociaal netwerk tussen de oud medewerkers te ondersteunen. Het bredere doel is het beeld van de geschiedenis van het Korps Rijkspolitie in de breedste zin te schetsen en voor de toekomst te behouden.
Vanuit de gedachte dat wij het verleden van het Korps Rijkspolitie proberen te achterhalen en in kaart te brengen en te publiceren benadrukken wij het onderzoeks- en journalistieke doel, waardoor het publiekelijk tonen van de foto’s op de website aan de wettelijke vereisten voldoet.
Er is geen enkel commercieel doel bij deze website. Wij delen geen gegevens met derden.
Hoewel wij hierboven gezegd hebben dat de AVG niet op onze website van toepassing is, willen we natuurlijk het belang van uw privacy benadrukken.

Verantwoording voor de gepubliceerde materialen

Alle materialen, foto’s, films, teksten, overzichten van medewerkers in bepaalde jaren, dienstlijsten en alle andere artikelen zijn vrijwillig verstrekt en is ons beschikbaar gesteld om die te publiceren. Hiermee gaan we er vanuit dat door deze vrijwillige afstand, de privacy van de betrokkenen niet geschaad wordt.

Naar personen herleidbare gegevens

Veel van onze informatie is naar personen herleidbaar. Echter veel informatie is zeer gedateerd. Een foto en een naam, 30, 40 jaar geleden gemaakt, is vaak niet meer te herleiden naar het feit of de personen nog leven zijn, waar ze wonen,  waar ze werken… Politiebureaus op de foto’s zijn vaak reeds lang opgeheven en thans woningen of kantoren. De medewerkers werken er al lang niet meer. Wij kunnen en willen hierdoor niet herleiden waar deze mensen nu werken of wonen. Dit is ook niet onze intentie van de website en wij verlenen geen medewerking aan dit soort zoektochten van derden. Ook niet aan politie instanties.

Rechten van de betrokken

Onherkenbaar maken of verwijderen foto’s

Het kan voorkomen dat wij foto’s beschikbaar gesteld krijgen met het verzoek die te publiceren, waarbij andere (oud-)medewerkers op de foto’s afgebeeld staan die hier niet expliciet hun toestemming voor hebben gegeven. Mocht dit het geval zijn, dan is een mailtje naar ons (verderop Zie hieronder bij “Contact gegevens”) voldoende om deze te verwijderen.

Wijzigen gegevens

Indien een betrokkene van wie informatie getoond wordt het niet eens is met de getoond informatie, stuurt u dan een mailtje naar ons met de juiste gegevens en wij zorgen dat de gegevens aangepast worden. Zie hieronder bij “Contact gegevens”.

Het recht om vergeten te worden

De AVG introduceert het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat de betrokkene van wie wij gegevens publiceren op de website het recht heeft om te vragen alle informatie die wij van hem hebben uit het systeem te verwijderen.

Contact gegevens en handelswijze

 • Indien u gegevens aangepast of verwijderd wilt hebben stuurt u ons een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • In die mail geeft u duidelijk aan om welke informatie het gaat.
  • Stuur de link naar de pagina waar het om gaat en beschrijf om welke foto het gaat;
  • Beschrijf om wie het op die foto gaat;
  • Dit is voldoende om of de persoon onherkenbaar te laten maken. Mocht dit niet mogelijk zijn of de foto feitelijk onbruikbaar maken, dan zal de foto in zijn geheel verwijderd worden.
  • Gaat het om tekstuele aanpassingen dan geldt dezelfde handelswijze met dien verstande dat u in de mail de tekst kopieert waar het omgaat met het tekstvoorstel voor de wijziging.

De handelswijze m.b.t. het recht vergeten te worden is nagenoeg gelijk. Ook hier geeft u aan om welke pagina(‘s) het gaat. Wij zullen altijd proberen aan deze wens te voldoen.

Echter, het probleem is dat wij zelf vaak geen namen en gegevens hebben van personen op de website. Onze bronnen bestaan vaak uit familieleden van inmiddels overleden medewerkers. Indien wij niet in staat zijn om volledig aan dit AVG recht te voldoen, beroepen wij ons op het feit dat de AVG niet op onze website van toepassing is.

 

Zoekhulp
Er staan op onze site al meer dan 2000 artikelen waarvan sommige ook nog met meerdere pagina’s. Als je iets specifieks zoek is het natuurlijk niet te doen om al die documenten even na te lopen. Daarom deze leeswijzer / zoekhulp.
Vervolg zoekhulp....