RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
RP TIJDSCHRIFTEN EN BROCHURES


KB Cover 1967  (8) bw(7V)In de loop der jaren verschenen er bij de Rijkspolitie diverse tijdschriften, brochures en personeelsbladen. Van 1959 tot 1972 Het Korpsblad en van 1972 tot 1993 het RP magazine.

Naast deze landelijke tijdschriften verschenen er diverse andere bladen en brochures. Zoals onderdeelsbladen en voorlichtings en wervings bladen. Al deze bladen geven een mooi beeld hoe het er in die tijd aan toeging. Via het menu hieronder kunt u diverse van deze bladen lezen.


RPM83 11 vbld bw(7V)

Landelijke bladen: Het Korpsblad
  Het RP-magazine
Districts bladen Reflector v/h Gewest Groningen
Onderdeels bladen AVD Boekjes en brochures
Wervings folders: RP Wervingsfolders
Diverse: Diversen brochures

Ben jij in het bezit van een of meerdere oude tijdschriften die hier nog niet gepubliceerd zijn, neem dan contact met op ons zodat wij kunnen kijken of wij die hier ook kunnen plaatsen.